THE SIGN OF ‘THE CROSS’

Auteur: Linda Muilwijk n.a.v. haar afstudeeronderzoek.  linda muilwijk

‘Eindelijk!’, ‘Wat heb ik dit gemist!’. ‘Hier hebben we echt naar uitgezien!’. Zomaar een aantal uitspraken die over een korte tijd in de pioniersplek Cross Culture Nieuwegein zouden kunnen klinken. Het is namelijk bijna zover: de Cross Culture Familie gaat Avondmaal vieren!

 Zo begon het…
Cross Culture Nieuwegein is een multiculturele pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), verbonden met de plaatselijke gemeente Hervormd Vreeswijk. De pioniersplek is in de afgelopen vijf jaar uitgegroeid van een klein groepje mensen naar een familie die wekelijks als gemeente samenkomt. Daarbij staat zij voor de interessante uitdaging om stapje voor stapje, in haar eigen context, te ontdekken wat kerkzijn is. In het afgelopen kerkelijke jaar bevond Cross Culture Nieuwegein zich in een proces om te komen tot een Avondmaalsviering. Daaraan mocht ik met mijn afstudeeronderzoek een bijdrage leveren. Gedurende het onderzoek stond de volgende vraag centraal:

Hoe kan binnen de pioniersplek Cross Culture Nieuwegein Avondmaal gevierd worden, rekening houdend met de Protestantse Kerk in Nederland, de moedergemeente Hervormd Vreeswijk en de doelgroep van de pioniersplek?’.

Dit is er gedaan…
Het onderzoeksrapport beslaat 22.500 woorden om deze vraag te beantwoorden. Er waren dan ook veel vragen die gedurende het proces om een antwoord vroegen. Enerzijds kwamen er vragen boven over de traditie waarin Hervormd Vreeswijk het Avondmaal vormgeeft: Hoe kunnen wij recht doen aan die traditie en tegelijkertijd onze eigen identiteit behouden? Anderzijds kwamen er vragen boven over de bezoekers van de pioniersplek: Hoe gaan we recht doen aan de diversiteit van onze bezoekers? Wat betekent het Avondmaal voor hen? Wat zijn zij gewend in hun thuisland en hoe willen zij het Avondmaal vormgeven binnen Cross Culture Nieuwegein? Ook kwamen er allerlei theologische vragen op: wat is de betekenis van het Avondmaal en wie mag er deelnemen aan het Avondmaal? Met behulp van contextonderzoek, literatuurstudie, diepte-interviews en participerende observaties is een poging gedaan om deze vragen te beantwoorden.

En dit is de uitkomst…
Cross Culture Nieuwegein kan Avondmaal gaan vieren door het Avondmaal vorm te geven vanuit haar missionaire identiteit, wat inhoudt dat zij het Avondmaal presenteert als een ontmoetingsplek met God en mensen, waar iedereen voor uitgenodigd wordt, waarna een keuzemoment voor deelname volgt. Daarbij zal gekozen worden voor een vorm waarbij een getuigenis uitgaat van de eenheid en gemeenschappelijkheid van de Cross Culture familie. Tijdens de viering van het Avondmaal is er ruimte voor de verschillende inhoudelijke waarden. Op basis van de intergenerationele aanpak van de pioniersplek kan het Avondmaal zo vormgegeven worden dat ook kinderen het moment van dichtbij kunnen meemaken. Hiermee doet Cross Culture Nieuwegein recht aan de verbondenheid met de protestantse traditie van Hervormd Vreeswijk en aan haar eigen bezoekers. Van alle keuzes die de pioniersplek, samen met haar bezoekers, maakt moet zij dan ook verantwoording afleggen aan Hervormd Vreeswijk door een voorstel te schrijven. Cross Culture Nieuwegein ziet uit naar het moment dat de moedergemeente haar goedkeuring daarover uitspreekt, want één ding is zeker: ‘de Cross’ gaat Avondmaal vieren!

Is uw interesse gewekt? Neem gerust contact op via lindamuilwijk97@gmail.com om het onderzoeksrapport te ontvangen of om een vraag te stellen.

Linda Muilwijk

19 mei 2018, Meerkerk

Deel deze blog

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS
Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *