Samen leren

Auteur: Peter de Jong n.a.v. zijn afstudeeronderzoek ‘Samen ontdekken’, uitgevoerd op het ‘Etty Hillesum Lyceum’.

Op het Stormink in Deventer wordt het vak levensbeschouwing gezien als het hart van de school. Dit is symbolisch weergegeven door de het vaklokaal in het midden van de school te plaatsen zodat het een centrale plaats inneemt in de school. Het vak levensbeschouwing draait er om dat leerlingen een visie ontwikkelen op zichzelf en op hun omgeving.

Op deze school heb ik onderzoek gedaan naar de vraag:  ‘Hoe komt een 2-kaderleerling tot zijn levensbeschouwelijke keuzes en hoe verwerkt en verwoordt hij deze zodat ik als docent mijn werkvormen hierop aan kan laten sluiten?’. Dit heb ik onderzocht door een literatuuronderzoek te doen  en doormiddel van een enquête onder de leerlingen om zo te zien hoe de praktijk zich verhoudt tot de theorie.  

Groepsmens
Dat een mens in groepen leeft is bekend maar voor de 2-kaderleerling is dit wel bijzonder van toepassing. De 2-kaderleerling bevind zich in allerlei groepen zoals gezin, school, vrienden, sport etc. Binnen deze groepen is de leerling op zoek naar wat anderen vinden van zaken die zich voordoen in de groep en spiegeld zijn mening  zich aan meningen en visies van anderen. Wat de groep van de leerling vindt is erg bepalend voor het zelfbeeld van de leerling en daarom is het belangrijk dat de leerling zich op zijn gemak voelt om zo zichzelf te kunnen zijn. Daarom zijn werkvormen in groepsverband erg geschikt voor deze leerlingen. Te denken valt aan het bespreken van stellingen zodat de leerling zich een eigen mening kan vormen.

Bestaanservaring
Leerlingen gaan vaak nadenken over levensvragen als ze bijzondere en ingrijpende dingen meemaken. Ze komen tot levensvragen door zaken die op hen af komen in de dagelijkse realiteit. Dit kunnen zowel nare als blijde gebeurtenissen zijn. Deze gebeurtenissen worden bestaanservaringen genoemd omdat deze ervaringen levensvragen oproepen. Het is daarom van belang dat de docent een goede band heeft met de leerling zodat hij weet wat er speelt in het leven van de leerling. Hier kan hij dan de lesthema’s op aanpassen zodat de lesinhoud en de belevingswereld van de leerling overeenkomen.

Gezin belangrijk
Opvallend is dat de leerlingen aangeven dat hun ouders het belangrijkst zijn als het gaat om zelfwaardering als het gaat om belangrijke personen in het vinden van antwoorden op levensvragen. Dit is opvallend omdat pubergedrag zich kenmerkt door het losweken van de thuissituatie om zo een eigen leven op te bouwen. Weet dus wat de achtergrond is van de leerling en respecteer deze.

Structuur en duidelijkheid
De 2-kaderleerling is gebaat bij een veilige omgeving waar hij zich bloot durft te geven en waar hij zich kan spiegelen aan anderen om hem heen. Om deze veiligheid te bereiken is het van belang dat de docent zichzelf durft te zijn en open is over zichzelf. Op deze manier ontstaat er een sfeer van vertrouwen. Daarnaast is het van belang dat de leerlingen de regels kennen en dat de docent deze regels strak naleeft. Dit zorgt voor een betrouwbare docent die de leiding heeft in de klas.

Deel deze blog

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS
Dit bericht is geplaatst in Afstudeerprojecten, Leraar Godsdienst/Levensbesch. met de tags . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *