Pastoraat en (v)echtscheiding

Auteurs: Martijn Kooijman en Chris van Sligtenhorst n.a.v. hun afstudeerproject ‘De kloof tussen verwachting en mogelijkheden’.

Welke rol  zou je als Pastor kunnen hebben rondom het proces van (v)echtscheiding in christelijke kring anno 2016?

De rol van de pastor zou een preventieve rol kunnen zijn, waarin gevoelens worden gekanaliseerd en een begeleiding op maat wordt geboden, in een verbrede pastorale context.

Pastorale begeleiding:
Als processen niet meer te keren zijn en een huwelijk stuk loopt, dan moeten we verdere escalatie zien te voorkomen. Goede communicatie is dan nodig en partners zullen elkaar tijdens het echtscheidingsproces over en weer iets moeten blijven gunnen. In tijden van  (v)echtscheiding situaties is het belangrijk om als pastor geen oordeel en antwoord paraat te hebben, maar juist onbevooroordeeld luisteren, hierin is pastorale maatwerk vereist, omdat de pastorale van beide partijen ver uit elkaar liggen. ontstaat er een kloof de kloof tussen belevingswereld en behoefte. Ons advies is om voor of tijdens het pastorale traject de verwachtingen op elkaar af te stemmen. De kinderen mogen niet ingezet worden in het (v)echtscheidingsproces, voor de pastor ligt hier een aandachtspunt, om de kinderen op gepaste wijze te betrekken in het proces, waarin eerlijk en open over de situatie moet worden gesproken.  Er zal een er heroriëntering op veranderde levenskoers besproken moeten worden. Hier zou de pastor mogelijk een rol als begeleider in kunnen vervullen. Hierin moet opnieuw gekeken worden na het pastorale na traject mede voor de omgeving (ouders, grootouders, broers en zussen, gemeenteleden, ect.) van betrokkenen.

Veranderde verdeling pastorale taken:
Predikanten hebben vaak teveel taken om een goede vertrouwensrelatie met gemeenteleden te onderhouden. Juist met het oog op relatieproblemen is daarom een andere verdeling van ouderen pastoraat en huwelijkspastoraat zeer wenselijk. Op deze manier is een pastor mogelijk eerder en langer bij het scheidingsproces betrokken. De pastor kan dan een rol als counselor vervullen.

De preventieve rol:
Bij huwelijksontwrichting ontstaan vaak twee verhalen, die heel verschillend zijn. Er is dan vaak sprake van verblinding, men is te gefocust op eigen behoeften en belangen. Er is een wig gedreven in de eenheid en het wij gevoel. Er wordt niet meer consequent geïnvesteerd in het huwelijk. Huwelijkscounseling en goede communicatie is op dit punt essentieel. Mannen reageren nu eenmaal anders dan vrouwen. Relatieproblemen zijn de belangrijkste oorzaak van stress in de westerse wereld, we moeten dit zien te voorkomen. Communiceren moet men leren. Inzichten in de hechtingstheorie en bijbehorende interactiecirkels kunnen veel inzicht geven. De pastor zou hier een mogelijke rol in kunnen spelen relatietherapeut of verzoener.

Deel deze blog

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS
Dit bericht is geplaatst in Afstudeerprojecten met de tags . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *