Als discipelschap de architect van de gemeente wordt

Auteur: Vincent H. Dolfing n.a.v. zijn afstudeeronderzoek “Discipelschap als missionair leerproces bij Dynamis”.

De architect
Discipelschap lijkt in de 21e eeuw opnieuw uitgevonden te worden. Het is een thema dat steeds meer kerken bereikt en diverse initiatieven proberen discipelschap een plaats in de gemeente te geven. Hoewel hiermee goede stappen genomen lijken te worden, mogen we ons afvragen of discipelschap niet meer dan ‘een plaats’ in de gemeente verdient. Salvo D’Agata, pionier van gemeente Dynamis, durfde de stap aan om alle structuren van de kerk los te laten en te beginnen bij discipelschap. Op zijn ontdekkingstocht ging hij in het dagelijks leven relaties met buurtgenoten aan. Zo ontstond een groep, bestaande uit zowel gelovigen als niet-gelovigen. Maar hoe vorm je vervolgens een gemeente, waar discipelschap daadwerkelijk de basis van de gemeenschap blijft? Wat als discipelschap de architect van de gemeente zou zijn?

Discipelschap als missionair leerproces
Allereerst moeten we ons realiseren dat discipelschap veel meer is dan een thema of een (korte) training voor christenen. Als discipelen van Jezus Christus zijn we geroepen om gelovigen en niet-gelovigen te bereiken en tot geestelijke volwassenheid te brengen. Daarom omvat discipelschap niet alleen een leerproces voor christenen, maar start het leerproces van discipelschap al voordat iemand tot geloof komt. Discipelschap geeft vorm aan de inwijding in het christelijk geloof en de gemeenschap: het is een missionair leerproces. Nemen we discipelschap serieus, dan vormen we onze gemeente op een manier, zodat:

 • het voor nieuwelingen aantrekkelijk is om de gemeente binnen te komen
 • zij volledig kennismaken met het christelijk geloof en de christelijke gemeenschap
 • zij de christelijke gewoonten eigen kunnen maken
 • christenen kunnen opgroeien tot geestelijke volwassenheid.

Discipelschap vraagt om een plan
Voor nieuwe gemeenten en christelijke bewegingen lijkt een informele, losse en niet-georganiseerde aanpak, de manier om mensen in de hedendaagse samenleving te kunnen bereiken. Hoewel dit in de beginfase van Dynamis inderdaad gewerkt lijkt te hebben, blijkt uit mijn onderzoek dat organisatie en structurering van de gemeente en haar onderwijs onvermijdelijk is. Een goede vormgeving van discipelschap, en daarmee aandacht voor het inwijdingsproces, komt tot stand door een goede doordenking en een inbedding van discipelschap in alle facetten van de gemeente. Dit betekent dat alles wat een gemeente doet, het doel van discipelschap en het inwijdingsproces moet dienen. Voor veel gevestigde gemeenten zal dit een geheel nieuwe doordenking en structurering van de gemeente vragen. Daarentegen staat gemeente Dynamis aan het begin van deze doordenking en structurering. Wil Dynamis discipelschap als missionair leerproces vorm geven, dan vraagt dit om een plan, waarbij zij onder andere aandacht schenkt aan:

 • Het behouden van open structuren en lage drempels
 • Het vormen van visie op het leerproces in de gemeente
 • Het ontwikkelen van een onderwijsplan, dat vormgeeft aan de inwijding en de weg naar geestelijke volwassenheid
 • Activiteiten in verschillende groepsgrootten (participatie in zowel triades, kleine gemeenschappen en groepen tot max. 70 personen)
 • Het creëren van groepssamenstellingen, die het inwijdingsproces stimuleren
 • En meetbaarheid van geloofsgroei.

Voor meer informatie over het onderzoek of advies bij het integreren van discipelschap in uw gemeente, kunt u via mijn website contact met mij opnemen.

 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Rust, Ruimte en Regelmaat?

Auteur Marjan ter Beek-Hop n.a.v. haar afstudeeronderzoek: Vrijdagkerk  Marjan Hopals soulfilling ministry

Het leven in al zijn ‘volheid’ 

“Over twintig jaar is herrie het milieuprobleem met de grootste impact op de volksgezondheid” las ik op internet. Volgens cijfers van het CBS heeft de helft van de Nederlanders daar nu al last van. Het wordt steeds moeilijker om de geluidsoverlast te ontvluchten, want stiltegebieden verdwijnen in een rap tempo. Dit is een beeld van onze levens die vol raken. Zo druk als we zijn, balanceren we tussen aandacht voor werk, gezin, vrienden en hobby’s. Want het is belangrijk om te genieten en alles uit het leven te halen wat er in zit, toch? 

 

Man op de maan  

Vorige maand was het precies vijftig jaar geleden dat de eerste mens een voetstap op de maan zette. Wie had ooit gedacht dat we dit zouden bereiken? Een mijlpaal in de geschiedenis. De vooruitgang is doorgegaan op allerlei gebied. De mens is gestegen tot grote hoogten en is tot veel in staat gebleken. Knellende banden hebben we afgeworpen, veranderingen volgden elkaar snel op en dit heeft tot een grote vrijheid geleid. Maar heeft het ons gebracht wat we zochten? Hebben we vervulling gevonden? Of zijn we nog op zoek, zoals U2 zingt: “But I still haven’t found what I’m looking for”? 

 

Onrustig is ons hart… 

Zo heeft Vrijdagkerk in Zwolle haar deuren geopend in januari 2017. Gewoon op een doordeweekse dag, even weg van de drukte, om op adem te komen, even stilte. Geïnspireerd door het kloosterleven en tegelijk ook heel gewoon. Veel mensen, of ze nu gelovig zijn of niet, hebben belangstelling voor kloosters en gaan op retraite. Waar zoeken ze eigenlijk naar? Waar hebben ze écht behoefte aan? Uit mijn onderzoek onder bezoekers van Vrijdagkerk blijkt dat ze daar komen voor een moment van rust, stilte en bezinning, maar ook voor een stukje verbondenheid. Om daar te zijn en met aandacht te luisteren naar enkele woorden die je hart kunnen raken.  

 

Ruimte voor de ziel  

Dit is wat we lijken te zoeken in de ‘volheid’ en drukte van ons leven. Even niets hoeven en gewoon kunnen aanschuiven. Een moment van ruimte voor de ziel om tot rust te komen en opnieuw gevuld te worden door de Bron die leven geeft. Dan kan het komen tot een ontmoeting en mag je zijn in de aanwezigheid van God. Hij is hier, in de Jezus-ruimte. Een kerkplek zoals Vrijdagkerk maakt mogelijk dat mensen ervaren dat ze geraakt worden als ze iets uit de Bijbel horen en zeggen: “Ik had nog nooit gelezen dat er zoiets stond: “Kom maar bij Mij, Ik heb ruimte voor je, een plekje voor je”. 

 

What’s in a Name? 

Niet alle bezoekers zeggen expliciet op zoek te zijn naar een ontmoeting met God. Vaker zoekt men rust, stilte, inspiratie“Een moment jezelf parkeren, waar op andere dagen buiten de routine om geen ruimte voor is”. Maar die vormen van ruimte, stilte en structuur helpen wel om de aandacht te richten, God te vinden en zo onze ziel te vullen. Zou het tijd zijn voor een aanpassing van de drie R’en naar: Rust, Ruimte en Regelmaat? 

 

Benieuwd geworden naar het onderzoek? Mail me maar: marjanhop1@gmail.com 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Straatpastoraat

Auteur: Joost van Dalfsen n.a.v. zijn afstudeeronderzoek “Straatpastoraat”.  Joost van Dalfsen

Daar zie ik hem staan, bij de supermarkt. Elke week zie ik hem wel een keer staan met de straatkrant. Wat moet ik doen? Ik had mij nog wel zo voorgenomen om missionair te zijn. Het evangelie delen met ongelovigen… Maar wat moet ik nu? De straatkrant kopen maar dan, maar daarmee is zijn ziel nog niet gered. Moet ik wat zeggen? Ik ken hem amper.

Misschien herken je dit wel, je verlangt ernaar om missionair te zijn in je omgeving. Je wilt dat die ongelovige vriendin of vriend Jezus leert kennen, maar hoe doe je dat nou? Sommige christenen hoor je over gebedsgenezing, terwijl andere juist weer benoemen hoe belangrijk het is dat je God laat zien, met je daden. Hoe ben je nou missionair?

Zelf werk ik als jongerenwerker bij Youth for Christ, daar doe ik missionair jongerenwerk. Tijdens mijn onderzoek hiernaar heb ik een aantal dingen geleerd die ik met je wil delen. Misschien helpt het je om concreet missionair te zijn in je omgeving.

Missionair zijn heeft alles te maken met missie. Gods missie. Als je duidelijk wil krijgen hoe je missionair bent, denk dan eerst eens na over wat je missie is. Wat is Gods missie? Is dit het bekeren van zieltjes of gaat het verder dan dat? Ik geloof persoonlijk in een grotere missie. Dat we als christenen zijn geroepen om te bouwen aan een koninkrijk, een wereld waar geen pijn, verdriet, ongerechtigheid meer is. Wat is Gods missie volgens jou?

Missionair zijn is een beweging naar buiten. Vaak organiseren we een vakantiebijbelclub of een missionaire dienst, goede dingen, maar de mensen moeten naar ons toe komen. Missionair zijn betekend naar de mensen toe gaan, een beweging naar buiten. Waar kunnen we mensen vinden die niet geloven? Op de sportclub? In je straat? Op je werk? Zorg dat je op plekken bent waar ook niet christenen zijn.

En nu? Je hebt een prachtige missie, Gods missie. Je bent op een plek waar niet christenen zijn. Wat ga je nu doen? Praten over God of God zichtbaar maken? Woorden of daden? Ik geloof in een combinatie. Begin maar eens met daden. Spring in op de plekken waar pijn zijn, verdriet is en ongerechtigheid is. Ligt jouw collega in scheiding? Is je buurvrouw alleen? Word je klasgenoot gepest? Ga helpen! En gebruik openingen om te vertellen wat jouw persoonlijke motivatie is om te helpen. Je hoeft niet de Bijbel uit te leggen, je hoeft de drie eenheid uit te leggen! Mensen zoeken iemand die om hen geeft.

Waar liggen jouw mogelijkheden? Misschien ben je goed met woorden? Vertel dan over je God. Misschien ben je juist een doener. Ga dan aan de slag in je omgeving. Laten we met elkaar bouwen aan een wereld waar er geen pijn, geen verdriet en geen ongerechtigheid meer is. Hoe gaan we daar in Godsnaam aan beginnen? Begin maar eens in jouw omgeving en vraag aan God wie jij vandaag mag helpen.

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , | Een reactie plaatsen

Zo zinvol is het bestaan van jongeren!

Auteur: Mirjam Keijts n.a.v. haar afstudeeronderzoek: “Zo zinvol is het bestaan van jongeren!” Mirjam Keijts

Wat maakt jouw leven waardevol? Geef daar maar eens een concreet antwoord op. Dat is nog niet zo eenvoudig. Want benoem maar eens wat jouw leven extra waarde geeft, wat jouw leven de moeite waard maakt.
Toch stelde ik deze vraag aan jongeren in The Mall in Delft. Maar ik kwam erachter dat het voor hen ook geen makkelijke vraag was… juist voor hen misschien wel.

Hoe zinvol is zingeving?

Dat is een goeie vraag. Wat bedoel ik eigenlijk met de vraag of je leven waardevol is? Mia Leijssen (2004) zegt dat mensen nood hebben aan andere mensen, dingen en acties om de dag door te komen. En daarbij nog iets: deze individuele ontwikkeling komt tot stand door interactie met de sociale omgeving en socio-economische en sociaal culturele achtergrond beïnvloeden die weer. Een mond vol, maar kortweg komt het hier op neer: het antwoord op de vraag wat jouw leven waardevol maakt, wordt bepaald door de situatie van dat moment in het leven. De jeugd van tegenwoordig – om er maar een stereotype in te gooien – geeft andere antwoorden dan jij deed toen je die leeftijd had. jongeren

Toch blijft nog steeds de vraag open staan. Voordat ik daar antwoord op geef, nog een lesje over zingeving. In de christelijke wereld wordt dit vaak gekoppeld aan vragen over leven en dood. ‘Wat is er na de dood?’ of ‘waar leef ik eigenlijk voor?’, het zijn vragen die vaak voorkomen. En ze bepalen zeker de zingeving. Maar van Leijssen leren we dat zingeving uit meer bestaat dan alleen deze vragen. Ze deelt het op in vier dimensies:

 1. Alles te maken met stoffelijke, zintuigelijke lichaam en de natuurlijke en materiele omgeving.
 2. De psychische dimensie is het terrein van de persoonlijke ontwikkeling, intellectuele vermogens, karaktereigenschappen, psychologische kenmerken en opvattingen over
 3. Het sociaal niveau heeft alles te maken met de plaats die iemand in de samenleving
 4. Het transcendente omvat geloof, geestelijke waarden, ideeën over de mens in een kosmisch contact

Het ideale plaatje is dat je jouw zingeving haalt uit alle dimensies. Haal je maar uit één van de vier dimensies het antwoord, dan kan dat negatieve psychische gevolgen hebben. (Meer over jongeren en zingeving lees je overigens hier).
Dat houdt onszelf ook meteen een spiegel voor: uit welke bronnen haal jij waarde voor je bestaan?

Dit vinden jongeren waardevol

Terug naar de jongeren, terug naar mijn onderzoek. Want waar halen zij hun zingeving vandaan? Wat is voor hun belangrijk? Uit mijn onderzoek bleek dat deze jongeren uit alle vier de dimensies hun zingeving halen. Super goed dus, theoretisch gezien in ieder geval. Zo noemden onder andere: eten, uiterlijk, sporten, reizen, leerkrachten, geloof, bidden, vrienden, familie, God. Enfin, te veel om op te noemen en heel divers dus.
Het positieve is dat min of meer alle dimensies goed vertegenwoordigd zijn. Theoretisch gezien hebben deze jongeren hun zingeving dus goed op orde. De praktijk zal het uitwijzen. Dan weten we hoeveel zin het daadwerkelijk geeft.

Mirjam Keijts

 

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , | Een reactie plaatsen

HELP de preek komt niet binnen..!

Auteur: Carline Speksnijder-Koster n.a.v. haar afstudeeronderzoek. Carline Speksnijder

 

Ben jij tussen de 25 en 45 jaar, dan ben je net als ik een dertiger. Je staat volop in het leven, hebt  vaak een drukke, verantwoordelijke baan en een gezin waarvoor je verantwoordelijkheid draagt. In dat drukke bestaan zit je zondag in de kerk vaak een beetje uit te blazen. Je probeert goed naar de preek te luisteren, hoopt gevoed te worden, maar er gaat van alles door je hoofd. Misschien herken je wel iets in deze tekening?    preek

 

 

Mijn onderzoek
Voorgangers en kerkelijk werkers uit de Sint Jansgemeente Gouda krijgen van een deel van de dertigers uit de gemeente te horen dat er een discrepantie ervaren wordt tussen de prediking en de existentiële behoeften en vragen die zij hebben.

 • Zijn er veel dertigers die dit zo ervaren? Zo ja, waar ligt het probleem dan precies?
 • Welke vragen en behoeften hebben dertigers?
 • Hoe kan de kerk/de preek hierbij aansluiten?
 • Moet zij dat doen en zo ja: hoe en waarin wel/waarin niet?…   Dit mocht ik gaan onderzoeken.

Bevindingen 
De existentiële vragen van de dertigers uit de Sint Jansgemeente cirkelen rondom het dagelijks leven als christen en hoe je je geloofsleven kunnen delen. Een goede balans vinden in het drukke leven, van betekenis zijn, geliefd zijn en vanuit Gods rust leren leven, zijn daarbij belangrijke behoeften. Andere belangrijke vragen gaan over de relevantie van het geloof, hoe je in deze tijd kan blijven geloven en je kinderen hierin kan ondersteunen en hoe je tijd kan maken voor je persoonlijke relatie met God.

Behoeften als het gaat om de prediking
Dertigers vinden het vooral belangrijk dat de preek stof tot nadenken geeft of in beweging brengt en dat Gods Naam wordt groot gemaakt. Ook willen ze graag de diepte in en een tegengeluid horen.

Voor mij is dit herkenbaar. Ik wordt er echt blij van als ik Gods grootheid meer ga zien door een preek.

Aansluiting bij de preken
Over het algemeen bleken de preken in de Sint Jansgemeente redelijk goed aan te sluiten op de behoeften van de tussengeneratie. Enkele aanbevelingen waren nog wel:
– Ken je hoorders, hun vragen en behoeften. Ga op deze vragen in vanuit de Bijbel.
– Geef diepgaand onderwijs over het leven als gelovige en het bevindelijk leven met God en wees daarin concreet.
– Besteed aandacht aan de behoeften een tegengeluid te horen en het kunnen spiegelen.
– Wijs de hoorders zo nu en dan op de eigen verantwoordelijkheid over hoe ze luisteren naar de preek. (Luk. 6: 4-18)

Voor meer informatie kun je via mail contact opnemen met Carline Speksnijder, carline88@hotmail.com

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Vergeet de ouderen niet!

Auteur: Melissa Bulten n.a.v. haar afstudeeronderzoek: Wat kan de kerk betekenen voor de Melissa Bulten67-plusser? 

De laatste tijd is het mij opgevallen dat er veel tijd wordt besteed aan de jongeren. Zij zijn immers de toekomst en juist die doelgroep verlaat de kerk. Maar kan het zijn dat we zoveel tijd aan de jongeren besteden dat wij onze ouderen vergeten?

Het laatste half jaar heb ik mij bezig gehouden met de behoeften van de 67-plusser. Ik kwam erachter dat er weinig literatuur te vinden was over de plek die ouderen in de gemeente behoren te krijgen, terwijl dit toch zo belangrijk is. God geeft in Zijn Woord zelf aan dat wij respect moeten hebben voor de ouderen. Daarnaast is er bij God een plek in Zijn koninkrijk, zowel in het verleden, het heden en de toekomst.
Daarom is het zo belangrijk om onze ouderen niet te vergeten!

Maar hoe doen we dat?

Ten eerste: onderschat hen niet!
Dat we de doelgroep “ouderen” noemen, betekent niet dat ze niks kunnen en alleen maar achter de geraniums zitten. Velen zijn nog actief en willen ook actief deelnemen aan het gemeenschapsleven. Betrek hen daarbij!

Ten tweede: de liefde verdooft niet!
Ouderen moeten ervaren dat God van hen houdt en dat de gemeenschap van hen houdt. Juist als er mee aandacht is voor de jongeren, moeten zij niet vergeten worden.

Ten derde: je bent nooit te oud om te leren!
Ouderen kunnen geestelijke excelleren, want ze hebben meer tijd, ervaring en mogelijkheden om een intieme relatie met God te hebben. Daarom moeten ze gestimuleerd worden om geestelijk te blijven groeien.

Ten vierde: iedereen wil zich nuttig voelen!
Iedereen wil iets te doen hebben en wil zich nuttig voelen. Dat is bij ouderen niet anders. Misschien dat ze lichamelijk wat minder kunnen, maar iets wat hen niet afgenomen kan worden is hun ervaring. Geef ze een plek in de gemeente waarbij ze rolmodellen of mentors kunnen zijn.

Ten vijfde: wees niet blind!
Hierboven had ik al geschreven dat je de ouderen niet moet onderschatten, maar dat betekent niet dat je hun omstandigheden niet mag zien. Ouderen kampen met ouderdomsverschijnselen, maar ieder op zijn eigen manier. Het is onze taak, dat ieder mens zo lang mogelijk naar de kerk kan gaan. We moeten dus oog hebben voor eventuele trappen, harde stoelen in onze gemeente of lange afstanden lopen naar de parkeerplaats.

Wil je meer weten over dit onderwerp, bezoek mij dan op: linkedin.com/in/melissa-b-8a6363183.

 

 

Geplaatst in Geen categorie | 1 reactie

Bestemming bereikt?

Auteur: Just van Toor n.a.v. zijn afstudeeronderzoek.     Just van Toor

Herkenbaar? Na de nodige inpakstress en vakantievoorpret ben je ingestapt om naar je vakantiebestemming te reizen. Die geweldige familiecamping in Zuid-Frankrijk. Dat leuke hostel in Ierland. Na het nodige zoeken heb je je bestemming bereikt. En, veel te vroeg naar je zin, ben je na verloop van tijd weer thuis. Welkom thuis! Mooie verhalen, jaloersmakende foto’s. En dan weer aan het werk of aan de studie. Stiekem voelt dat ook wel weer fijn. Welkom thuis!

Waar is thuis?
Het wordt een stuk lastiger als je niet weet waar je thuis is. Ik bedoel niet dat je na je vakantie door een storend navigatiesysteem je huis niet meer kon vinden, maar dat je thuis niet meer je thuis is. Nee, dit is geen filosofische denkoefening, maar de ervaring van mensen die misschien wel naast je in de kerk zitten. Ik stel je even aan hen voor.

Samen uit…
Je kent ze wel, dat gezin in je kerk dat voor zendingswerk naar Afrika gegaan is. Je was onder de indruk van hun moed dat ze met drie kinderen de bush ingingen. Wat een mooie uitzenddienst was het ook hè? Je schreef je ook meteen in voor hun nieuwsbrief. Ze gingen namens jullie gemeente God dienen op een verre bestemming. Jullie baden thuis mee. Samen uit, toch?

Samen thuis?
Voor mijn afstudeeronderzoek heb ik vijf werkers gesproken die, net als dat denkbeeldige gezin van net, ook als zendingswerker in het buitenland hebben gewerkt en inmiddels zijn teruggekeerd. Ze herkennen helemaal dat samen-uit-gevoel van net. Maar weet je wat ze missen? Het samen-thuis-gevoel! Zijn ze thuis in hun gemeente? Of voelden ze zich eigenlijk meer thuis in hun gemeente op het zendingsveld? Het bleek niet eenvoudig om die vraag te beantwoorden. Ook niet als ze al lange tijd weer thuis waren…

Help je even?
Goed nieuws! Mijn afstudeerproject heeft wat moois opgeleverd! Ook jij kunt teruggekeerde zendingswerkers helpen. Daar hoef je geen missionair ouderling of thuisfrontcommissielid voor te zijn. Een enkele tip geef ik je graag mee:

 • Bied concrete hulp aan. Zendingswerkers zijn niet zo goed in hulp vragen.
 • Ga na een half jaar nog eens bij een werker langs en vraag of hij je wil vertellen hoe hij terugkijkt op zijn uitzending. Het wordt zeker een inspirerend gesprek, dus neem er even de tijd voor…
 • Stel aan de werker voor dat je hem het eerste seizoen op sleeptouw neemt in de gemeente. Het is best even spannend om weer op van alles en nog wat af te stappen. Zelfs de zendeling Paulus had al helpers.
  Wil jij nu een buddy zijn? Samen thuis!

  Meer weten?   Just van Toor deed in opdracht van Zending Gereformeerde Gemeenten in het voorjaar van 2019 onderzoek naar het succesvol terugkeren van gerepatrieerde zendingswerkers in hun kerkelijke gemeente. De titel van het onderzoek is Samen uit – samen thuis?

  TOELICHTING
  Als het zendingsvuur jou ook heeft aangestoken wil je vast meer weten over mijn onderzoek. Contact me even op LinkedIn en ik stuur je mijn scriptie (of de samenvatting ervan) graag toe! Vind je het een goed idee dat ik er in je gemeente over kom vertellen? Nodig me vooral uit!

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Wat doe je met culturele diversiteit in het kerkelijk jeugdwerk?

Auteur: Daniël Verbeeke n.a.v. zijn afstudeeronderzoek: “Wat doe je met culturele Danieldiversiteit in het kerkelijk jeugdwerk”.

In Nederland groeit de culturele diversiteit in kerken razendsnel, de toegenomen komst van migranten en vluchtelingen stimuleert dit enorm. Ook in het jeugdwerk van deze kerken groeit deze interculturaliteit en diversiteit. Dit levert nieuwe vragen op bij jeugdleiders: vraagt dit om een andere aanpak in het jeugdwerk? En hoe moeten we op een goede manier jeugdwerk leiden?

Mijn overtuiging, op basis van dit onderzoek, is dat interculturaliteit veel rijkdom brengt in het jeugdwerk. De rijkdom zit hem in de veelkleurigheid en diversiteit in de ontmoeting van culturen. Zowel op geestelijk als sociaal vlak worden de werelden van jongeren verbreed. Voor migrantenjongeren betekent het jeugdwerk een omgeving waar ze zich veilig kunnen voelen en een plaats waar ze kunnen ontdekken hoe het leven in Nederland werkt. Voor Nederlandse jongeren betekent het intercultureel jeugdwerk een bredere en frisse blik op wat voor hen normaal leek. Bovenal kunnen alle jongeren samen, dwars door de culturen heen, ontdekken wie God is.

Toch is het niet altijd makkelijk. Vanwege de culturele diversiteit liggen onder andere miscommunicaties en onbegrip op de loer. In de afgelopen maanden heb ik onderzoek gedaan naar het jeugdwerk van ICF Veenendaal. De centrale vraag van het onderzoek ging over het vormgeven van het jeugdwerk in een cultureel diverse omgeving. Speciaal voor deze blog heb ik een aantal aanbevelingen voor intercultureel jeugdwerk samengevat:

 1. Bouw aan de relatie met de jeugd – In een groep met leden van niet-westerse culturen zijn relaties enorm belangrijk. Het persoonlijk uitnodigen van jongeren is bijvoorbeeld essentieel, het werkt niet om een rooster te maken en ervan uit te gaan dat iedereen komt.
 2. Creëer een veilige omgeving voor de jeugd – Veel migrantenjongeren zitten midden in een cultuur-clash. De cultuur thuis (of dat van het vaderland) kan botsen met de cultuur waarin ze opgroeien. Wat zou het mooi zijn als het jeugdwerk van kerken een veilige omgeving tussen deze culturen kan zijn!
 3. Werk aan cultuurgevoeligheid – Zorg ervoor dat je de belevingswereld van iemand uit een andere cultuur probeert te begrijpen, maar ook de worsteling die zij meemaken om tussen culturen in te leven.
 4. Betrek de jeugd bij het jeugdwerk – Het geven van taken aan de jongeren versterkt het gevoel dat jongeren erbij horen, maar het geeft ook een stukje eigen waarde aan de jongeren. Vooral voor jongeren die het lastig vinden om te aarden, is dit  Kijk ook eens op de website van ICP (www.icpnetwork.nl) of de website van ICF Veenendaal (www.icfveenendaal.nl)! 

   

  Wil je meer weten over het afstudeeronderzoek ‘Jeugdwerk met meer culturen’? Of heb je vragen, opmerkingen of tips naar aanleiding van deze blog? Neem contact met me op: https://www.linkedin.com/in/danielverbeeke/

  Kortom, het vormgeven van intercultureel jeugdwerk kost extra energie, tijd en inzet omdat er culturele bruggen gebouwd moeten worden. Toch is het enorm waardevol en leerzaam om in deze dynamische interculturele omgeving jeugdwerk vorm te geven. Zowel op geestelijk als sociaal vlak zorgt interculturaliteit voor een nieuwe impuls!

 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Hbo-theologen opleiden in de 21e eeuw

Auteur: Jacob Vis n.a.v. zijn afstudeeronderzoek ‘Een professionele leergemeenschap ondersteund door een online community is een goede manier om hbo-theologen op te  Jacobleiden in de 21e eeuw.’

De Christelijke Hogeschool Ede bevindt zich in onrustig vaarwater. De Strategisch Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap spreekt over landelijke innovatie en ontwikkeling van het hoger beroepsonderwijs. Er wordt opgeroepen tot een samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en praktijk. Kort daarna presenteert de Protestantse Kerk Nederland haar nota Kerk 2025 die een beroep doet op kerken en organisaties om in een veranderende samenleving te blijven innoveren en verbinden.

Ook de opleiding hbo-theologie van de Christelijke Hogeschool Ede moet met deze ontwikkelingen aan de slag. Het onstuimige onderwijslandschap en de belangrijke vragen vanuit het werkveld vragen de opleiding om een herbezinning. De opleiding wil hierop inspelen door het vormen van professionele leergemeenschappen, een manier van trialogisch leren. Op deze manier kunnen studenten leren in en vanuit de praktijk.

Romkes, jarenlang docent aan de CHE, liet bij zijn vertrek een notitie achter waarin hij een aanzet gaf naar het vormen van een online ondersteunde professionele leergemeenschap. Stijf gaf opdracht om te onderzoeken of, en hoe, dit vorm kan worden gegeven op de opleiding hbo-theologie.

Op zo’n online platform kan, buiten echte ontmoetingen om, verder worden gebouwd aan gedeelde praktijken. Niet de relatie is leidend, maar de praktijk is verbindend. De potentiële deelnemers aan de professionele leergemeenschap zijn positief over een online platform waarbij de professionele leergemeenschappen worden ondersteund.

Er wordt ingezien dat de verbinding met de praktijk enorm belangrijk is. Het lijkt logisch dat het lectoraat de voortrekker en de verbinder moet zijn bij het vormen van professionele leergemeenschappen, eventueel ondersteund door een webmaster en makelaar. Het vraagt om veranderingen om een systeem in te richten waarbij het onderwijs aansluit op deze manier van leren, omdat het iets anders is dan de huidige digitale leeromgeving. Het advies is dan ook aan de opleiding om te kijken hoe bijvoorbeeld de huidige LinkedIn groep gebruikt kan worden als ondersteuning voor een professionele leergemeenschap.

Meer weten? Dan nodig ik u van harte uit om contact met mij op te nemen: 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jacobvis/ E-mail:  jacob@jesus.net

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Zingeving in de GGZ

Auteur Jené Reints n.a.v. haar afstudeeronderzoek “Zingeving in de GGZ”5 bruggetje - kopie - Jene Reints

Ik sta om 6.00 uur op voor ..
De regen tikt tegen het raam, de verleiding om te blijven liggen is groot. Ik praat mezelf moed in om eruit te komen. Na 4½ jaar studeren ben ik bijna klaar. Deze blog nog schrijven en klaar is kees, theologe in de dop met veel inspiratie en ideeën om – het liefst in de GGZ – aan de slag te gaan.
Waar kom je ’s morgens je bed voor uit? Dat was één van de vragen die ik stelde aan cliënten die beschermd wonen bij RIBW GO naar aanleiding van een onderzoek over wensen die zij hebben op het gebied van zingeving. Wat betekent zingeving als je een (levenslange) psychiatrische diagnose hebt?
In het vooronderzoek bleek dit een lastig en vaag te zijn begrip en daarom soms gemeden. Zou het nog gemeden worden als je beseft dat betekenis geven aan..., want dat is wat zingeving doet, helpt om ervaringen te kunnen plaatsen?
Een hartaanval op een vroege ochtend zorgde ervoor dat een cliënt anders in het leven ging staan. Daarvoor kon het hem allemaal niets schelen en leefde er op los, maar nu is gezondheid elke dag waard om voor te leven. Of iemand die een plek gevonden heeft waar hij elke dag met plezier naartoe gaat en waar hij zich welkom voelt en mag zijn zoals hij is en de essentie van het leven ervaart.
Hoe anders was dat bij de andere cliënten die ik ook geïnterviewd heb. Waarvoor zou je uit bed komen als je overdag geen werk hebt wat zinvol is. Soms omdat de maatschappij je niet lijkt te willen hebben omdat je overal nee op je bordje krijgt, zelfs bij goede doelen. Of omdat het leven nou eenmaal te zwaar is en contact met anderen door een psychiatrische ziekte bijna onmogelijk is. Dat je wel een aantal middagen ergens naartoe gaat, maar alleen omdat het moet.
Als zingevend wordt de woonplek bij RIBW GO ervaren. Dat begrijp ik wel, want wie wil niet zijn leven op orde krijgen of zoals iemand zo mooi zei: het leven herinrichten na ingrijpende gebeurtenissen. Betekenis geven aan iets vraagt om tijd en ruimte wat cliënten als gemis ervaren. Ze missen tijd om verhalen te delen en om samen creatief te zijn.
In deze tijd staat de autonomie hoog in ‘t vaandel. Uit het onderzoek komt juist de relatie met de ander naar voren. Theoloog M. Buber (1878-1965) stelde dat de mens een dialogisch wezen is. Door contact met de ander kan een echte ontmoeting plaatsvinden. Dat is niet in de wereld van de meetbaarheid, maar vindt plaats in de ontmoeting. Dat kan ook met kunst of natuur zijn. Zoals een cliënt vertelde het leven te ervaren in een koe die na de winter de wei in mag. Zingeving betekent voor cliënten zin aan het leven geven, familie en vrienden, gezien en gehoord worden, gezondheid en iets zinvols te doen hebben waarvoor je wilt opstaan.
Ik sta op voor het belang van zingeving, ook al regent het nog zo hard.

Geplaatst in Geen categorie | Getagged | Een reactie plaatsen