Een ‘lenige kerk’? Wat zeg jij nou?

Auteur: Henk-Jos van Leeuwen heeft een verlangen naar een ‘lenige kerk’. Samen met zijn Henk Jos van Leeuwenopdrachtgever ging hij opzoek naar voorbeelden vanuit in het bedrijfsleven.

In mijn carrière als jonge gelovige in het kerkelijk leven, merkte ik dat er (destijds) veel vergaderd werd in de kerk. Toch was niet altijd de ruimte om in te springen op plotselinge noden, vragen en kansen. In mij groeide een verlangen om te zoeken naar manieren om met mensen samen te werken, op zo’n manier, dat we wel zouden kunnen inspringen op de veranderende wereld om ons heen.

Heb jij wel eens te maken met een van deze vragen of problemen in de kerk?

 • Wat was nu ook alweer onze visie? Hoe wordt dat concreet?
 • Plannen en overleggen dat lukt wel, maar echte actie?
 • Waar doen we het eigenlijk voor?
 • Missionair? Ja, op papier wel ☹
 • De Motivatie zakt weg, het duurt te lang!
 • Wat belangrijk is, gebeurd niet altijd als eerst
 • Er is weinig flexibiliteit bij het omgaan met veranderingen in de omgeving.

Plannen maken, de meeste kerken gaat het goed af. Papier is geduldig, en op papier klopt alles. Maar in het gemeenteleven van alle dag komt er niet veel van terecht. Wat je vandaag bedenkt, kan morgen alweer achterhaald zijn.
We leven in een tijdperk waarin veel van kerken wordt gevraagd. Dit vraagt om flexibiliteit en om lenigheid. Deze lenigheid in het aanpakken van projecten wordt ‘agile’ genoemd. Een van deze ‘agile’ werkwijzen is Scrum. Scrum een methode die de laatste jaren booming is. Deze methode zou helpen echt tot actie over te gaan.

‘Ik vond een aantal voorbeelden van kerken, die ervaring hadden met het gebruik van Scrum’.

Een methode uit het bedrijfsleven gebruiken in kerk? Ja, dat kan als er ruimte blijft voor geloven. Een methode moet altijd ten dienste staan van de kerk. Uit het onderzoek wat ik deed, bleek dat Scrum dat in zich heeft. Een rijtje met een aantal voordelen:

 • Scrum helpt bij het in het oog houden van missie en visie in de praktische zaken;
 • Scrum geeft ruimte voor de inzet van talenten van verschillende mensen;
 • Scrum geeft ruimte voor discipelschap;
 • Scrum helpt om als projectgroep in de kerk echt een team te worden;
 • Scrum benadrukt dat leiderschap niet alleen visionair is, maar ook coachend;
 • Scrum helpt bij het in het oog houden van waardecreatie voor de doelgroep;
 • Scrum stimuleert het luisteren naar de mensen in de buurt;
 • Scrum geeft ruimte om projecten bij te sturen als dat nodig is;
 • Scrum kan een te zwaar middel zijn, let er op dat Scrum dienstbaar is en blijft.
  Scrum kan ondersteunend werken aan de ‘Missie van God’. Scrum is een methode die ruimte geeft om tijdens het project te reageren vanuit het luisteren naar God, de buurt en elkaar. Scrum geeft een raamwerk voor het werken vanuit visie en missie, het luisteren naar de buurt het daarop handelen.Zo ontstaat er een ‘lenige kerk’, waar ruimte is voor experimenteren en innoveren, waarbij falen als kans wordt gezien om te leren en te groeien als gelovigen.
  Wil je een keer een bakkie doen? Dan dromen we samen: Hoe kan de kerk weer ‘lenig’ worden?Een leuke infographic over het onderzoek:  https://youtu.be/DscM_hE4fF8
  Wil je afspreken of de praktische gids ‘Scrum in de kerk’ aanvragen? Mail! hjvanleeuwen@nazarene.nl
  Meer leren over scrum en agile? Een leuke video, Scrum in 5 minuten:
  https://infograph.venngage.com/ps/UrbWXZaeLQk/scrum-in-church

 

Geplaatst in Geen categorie | Getagged | Een reactie plaatsen

Verbondenheid in Hart voor Heerhugowaard

Auteur: Martijn Nagelhout n.a.v. zijn afstudeeronderzoek ‘Verbondenheid met elkaar in de Martijn Nagelhoutnavolging van Christus: Hoe bezoekers van Hart voor Heerhugowaard verbondenheid (willen) ervaren met elkaar’.

Behoefte naar verbinding met elkaar
In pioniersgemeente Hart voor Heerhugowaard (HHW), een gemeente die nu zo’n 8 jaar bestaat, ontstond behoefte naar verbondenheid met elkaar. De behoefte ontstond na een periode van druk bezig zijn met de opbouw van de gemeente en veel activiteiten organiseren. Zelf heb ik ook de behoefte hiernaar ervaren toen ik werkzaam was in deze gemeente.

Omdat ik deze behoefte heb gesignaleerd bij anderen en bij mezelf heb ik onderzoek gedaan naar de waarde, de betekenis en ervaring van onderlinge verbondenheid onder bezoekers. Ik heb van daaruit gekeken hoe de gemeente de verbondenheid de komende jaren het beste kan stimuleren.

Mijn bevindingen
In het Nieuwe Testament wordt gesproken van een gericht zijn op de ander en het daaruit vormen van een hechte gemeenschap. Enkele belangrijke waarden die uit de focusgroepen (groepsinterviews) naar voren kwamen sluiten hier op aan: diversiteit, laagdrempeligheid, veiligheid en jezelf kunnen zijn. Dit zijn belangrijke kenmerken die de verbondenheid met elkaar in HHW kenmerken. Maar denk ook aan belangrijke elementen als contact, ontmoeting, gemeenschappelijk geloof, openheid en het geloofsgesprek.

De theologie en psychologie laten zowel ruimte voor individualiteit als voor verbondenheid die op z’n tijd beide nodig zijn. Toch is geloof volgens de theologie geen individuele aangelegenheid. Er is vanuit (godsdienst)sociologisch perspectief echter een verandering zichtbaar in de christelijke godsdienst, een gerichtheid op het individu en het privéleven. Het individu is zichzelf meer tot leidraad geworden, maar de invloed van de groep is niet volledig afgeschreven. Verder concurreert de kerk met andere actoren op de spirituele markt. Een andere ontwikkeling is differentiatie, wat betekent dat de kerk is verdrongen tot één van de vele deelgebieden in het leven. Betrokkenheid bij de gemeenschap wordt vandaag de dag meer gekenmerkt door eigen belang dan voorheen; de kerk is een bron van sociaal kapitaal. Kerkbinding neemt af en heeft vaak als doel ontspanning en consumeren.

Mijn aanbevelingen
In navolging van het Nieuwe Testament en het spreken van de theologie zou het goed zijn als de komende jaren in Hart voor Heerhugowaard wordt ingestoken op een gericht zijn op de ander en het daaruit vormen van een hechte gemeenschap. . Deze gerichtheid en kenmerken kunnen tot uiting komen in woorden van welkom tijdens de zondagochtenddienst, in de identiteitsbeschrijving op de website van de gemeente, als onderwerp van gesprek op gemeentemiddagen, maar ook op huiskringen bijvoorbeeld.

Daarbij is het goed is om aandacht te geven aan maatschappelijke en godsdienstige ontwikkelingen die een andere richting op bewegen. Maar ook kan het zinvol zijn om de waarde die bezoekers van HHW toekennen aan verbondenheid met elkaar te bespreken en evalueren. Tot slot is het goed als HHW zich bewust is van haar identiteitskenmerken, waaronder haar diversiteit aan gelovigen, de laagdrempeligheid en veiligheid om jezelf te kunnen zijn.

Voor meer informatie, contact me op martijn_nagelhout@hotmail.com

 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Schoolpastoraat vraagt om het inblazen van nieuw leven

Auteurs: Lisette Borgers-Heij en Marije van de Kamp n.a.v. hun afstudeeronderzoek Marije en Lisette‘Schoolpastoraat op De Meerwaarde.’

De Meerwaarde is één van de weinige scholen in Nederland, waar schoolpastoraat een plek heeft gehad. Misschien niet in de vorm van een pastor, maar er was wel ruimte en geld om de godsdienstdocenten de rol van pastor te laten vervullen waar dat nodig was. De onduidelijke plek van schoolpastoraat zorgde ervoor dat de vmbo-leerling geen beeld had van wat pastoraat zou betekenen. ‘Een pastor is toch een soort dominee?’, werd er geroepen. Verder hadden veel leerlingen geen idee wat een pastor is, voor ons een reden om het schoolpastoraat onder het stof vandaan te halen.
In ons onderzoek naar de behoefte aan schoolpastoraat kwam naar voren, dat de vmbo-leerling wel duidelijk aan kan geven, wat zijn behoeftes zijn rondom het delen van geloofs- of levensvragen. Als ze hier met een persoon over willen praten, moet die persoon voldoen aan de volgende eisen: betrouwbaar zijn, vriendelijk zijn en goed kunnen luisteren. Zodra wij hier een religieuze lading aan verbonden, nam de behoefte aan een pastor sterk af. Omdat er weinig behoefte bleek aan deze vorm van pastoraat, zijn wij andere opties binnen het pastoraat gaan onderzoeken. Wat opviel is dat de wensen van de leerlingen nauw aansluiten bij de taak van de mentor. Het schoolpastoraat zou dus nieuw leven ingeblazen kunnen worden binnen de huidige structuren van de school.

De Meerwaarde heeft een duidelijke christelijke identiteit. Het ‘christelijk’ zijn, zit niet alleen in de naam, maar dit wordt ook gepraktiseerd binnen de school. Schoolpastoraat zou een mooie uitwerking kunnen zijn van de christelijke identiteit. In het verleden is gebleken dat schoolpastoraat niet goed uit de verf kwam op de manier waarop het toen werd ingericht. Het is tijd om schoolpastoraat nieuw leven in te blazen. Naast de versterking van mentoraat, zou de school kunnen denken aan een pilot met een schoolpastor, om de vmbo-leerling te laten zien wat een schoolpastor zou kunnen zijn. Op deze manier kan de vmbo-leerling zijn behoefte aan schoolpastoraat bepalen. Wij hebben gemerkt dat het voor de vmbo-leerling lastig is om zijn behoefte aan te geven aan iets wat nog niet concreet is.

Schoolpastoraat kan op meer manieren plaatsvinden dan enkel in de vorm van een schoolpastor. Pastoraat is van belang voor de leerling, omdat het de leerling zijn weg met God laat zien en ontdekken. Schoolpastoraat kan de leerling nieuw leven inblazen!

Wil je meer informatie? Neem contact op met één van ons via social media.

 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

“Ik geloof wel in een burn-out”

Auteurs: Danny van Woudenberg en Ruurd Folmer n.a.v. hun afstudeeronderzoek naar Blog - Pasfoto Danny Blog - Pasfoto RuurdDe invloed van het christelijk geloof op de draaglast en draagkracht van HBO-studenten met burn-out klachten

“Huh?! Heb jij een burn-out gehad?!” Ik ben tijdens de lunch in gesprek met een vriendin van de studentenvereniging. Ze vertelt over haar tijd dat ze in Groningen studeerde, voordat ze naar Ede kwam om GPW te gaan studeren, en de burn-out klachten waar ze last van had, waardoor ze uiteindelijk heeft besloten om met haar universitaire studie te stoppen, en een HBO opleiding te gaan doen. Ik had nooit verwacht dat zij, zo’n pientere en vriendelijke vrouw, maar bovenal ook serieuze christen, ‘opgebrand’ thuis zou komen te zitten. Hoe fout kun je zitten?

Schone schijn En zo is het met veel meer studenten op de CHE; slimme jongvolwassenen van wie het vanaf de buitenkant lijkt alsof ze alles op orde hebben, lekker aan het studeren zijn, en tegelijkertijd enthousiast in hun geloof staan. Maar achter gesloten deuren kan een heel ander verhaal spelen.

Eén op de vier studenten Onderzoek[1] door het Windesheim college concludeert dat 25% van de studenten last heeft van burn-outklachten; een beangstigend percentage. Het lijkt wel alsof dat aantal niet van toepassing is op de studenten van de Christelijke Hogeschool Ede. Zeker nu de collegedagen worden verlicht met een vrolijke zomerzon. En je zou zeggen dat het praktiseren van het geloof, waar alle ruimte voor is op de CHE, ook een positieve invloed moet zijn op de gemoedstoestand van de studenten, toch?

Dichterbij dan je denkt Helaas zijn de cijfers van het Windesheim niet een ver-van-ons-bed-show. Ook een degelijk aantal studenten op de CHE zijn bekend met burn-out klachten, dat blijkt in het hogeschool-pastoraat. Daarom zijn wij aan de slag gegaan met een onderzoek onder studenten van de CHE om te zien welke rol het geloof speelt in die burn-out klachten; want je zou zeggen dat het mooie en bemoedigende wat het geloof aan ons heeft te vertellen zou beschermen voor dergelijke klachten? Wat gaat er dan mis?

Als het geloof je lastig valt Het is te kort door de bocht om er meteen vanuit te gaan dat het geloof alleen maar een positieve invloed kan zijn op iemands leven. Door allerlei omstandigheden, waarvan Godsbeeld en sociale steun de belangrijksten zijn, kan het geloof als positief of negatief worden ervaren. Een geloof dat van alles van je lijkt te eisen is niet helpend als je ‘opgebrand’ uitvalt. Anderzijds zien we ook dat geloof ook een bijzonder opbouwende werking kan hebben op iemand wanneer het geloof als positief wordt ervaren.

Wat moet ik daar nu mee? Aan de hand van de conclusies van ons onderzoek zijn we tot 9 aanbevelingen gekomen voor het hogeschool-pastoraat van de CHE (Deze zijn uitgebreid te lezen in ons onderzoeksverslag). In deze aanbevelingen komt aandacht voor het proces en de situatie van de student als belangrijk onderdeel van een pastoraaltraject naar voren. Het hierop doorvragen toont zich als cruciaal aan! Ook kan het Godsbeeld dat iemand heeft boekdelen spreken over de geloofsbeleving, en of het geloof een positieve of negatieve invloed heeft. Tot slot is het ook belangrijk om als pastor, maar wellicht ook als begeleider van studenten, oog te hebben voor de verschillende fase die worden doorleefd door iemand met burn-outklachten. In bijna ieder geval is een student in de eerste fase meer bezig met ‘overleven’ en het hoofd boven water houden, dan met het zoeken van betekenis en het waarom achter de klachten. Deze grotere vragen kunnen wachten tot een latere fase, wanneer de student weer wat meer op eigen benen kan staan.

En het gaat nog verder… Met het complexe samenspel dat burn-out is, is het behoorlijk lastig om in het kort een genuanceerd beeld neer te zetten van het fenomeen dat we hebben onderzocht. Echter is dit genuanceerde beeld nodig. En als het onderzoek van Windesheim blijkt te kloppen, dat 1 op de 4 studenten last heeft van burn-out klachten, dan is er een hoop werk aan de winkel! In ons onderzoekverslag is zo’n genuanceerde uiteenzetting te vinden, en ook doen we 10 aanbevelingen om stappen te zetten in deze situatie.

Bent u hier benieuwd naar? Dan nodigen wij u van harte uit om ons via één van de onderstaande sociale kanalen te benaderen:
Danny van Woudenberg: https://www.linkedin.com/in/danny-van-woudenberg-7a1291183/
Ruurd Folmer: https://www.linkedin.com/in/ruurd-folmer-a47905170/

[1] https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/07/kwart-van-de-studenten-heeft-burn-outklachten-a1598568

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Wat moet je met jongeren die twijfelen aan hun geloof?

Auteur: Jochem Schermers n.a.v. zijn afstudeeronderzoek “Wat moet je met jongeren die Jochem Schermerstwijfelen aan hun geloof? Welke behoeften hebben jongeren met geloofsvragen en hoe kan de Hervormde Gemeente van Almkerk hierbij aansluiten?

Hoe moet je de Bijbel in de praktijk toepassen? Is alles wel echt gebeurd wat er in de Bijbel staat? Doe ik wel genoeg aan mijn geloof? Waarom is er zoveel lijden in de wereld en waarom treft het ook gelovigen? En hoe moet je omgaan met ongelovigen?

Zomaar een greep uit de vragen die ik tegen ben gekomen in mijn afstudeerstage. Ik heb onderzoek gedaan onder jongeren van 14-20 jaar in de Hervormde kerk van Almkerk.
Ze twijfelen niet aan het bestaan van God. Ze zitten meer met de vraag hoe dat er dan in de praktijk uitziet. Hoe pas ik de Bijbel toe? Waarom is er lijden? Waarom geloven? Hoe ga ik met mijn ongelovige vrienden om?
Dat zijn geen vage intellectuele vragen. Maar praktische vragen die over het leven hier en nu gaan. Daarin hebben jongeren voorbeelden nodig. Mensen die hun geloof leven. Laat ik dat genoeg zien?
Jongeren hebben behoefte aan een luisterend oor. Ze willen graag praten over hun twijfels, maar vinden daarvoor geen ruimte in de kerk. Geen vaste antwoorden, maar echte open gesprekken. Het liefst met mensen die weten wat het is om te twijfelen aan je geloof.

Als tip kreeg ik zelf bijvoorbeeld mee om meer open vragen te stellen. Op ja-nee-vragen krijg je een kort sociaal gewenst antwoord. Daar zit niemand op te wachten.

Ook zitten ze niet te wachten op nog een extra programma of een soort catechisatie 2.0 waarbij ze weer stil moeten zitten en moeten luisteren naar een verhaal.
Waar wel behoefte aan is, is het uitwisselen van gedachten met andere jongeren. Een plaats waar je al je vragen kunt stellen en waar open gesprekken en discussies mogelijk zijn. Thema’s liggen niet vast, maar komen dan van de jongeren zelf.

Tips die ik iedere kerk mee zou willen geven:

 1. Heb meer zicht op de noodzaak van identificatiefiguren voor jongeren. Jongeren kiezen niet zelf waarden en visies, maar omgekeerd: via significante anderen hebben de waarden, visies en zelfbeelden hen uitgekozen. (Fowler, James).
 2. Zorg voor meer ruimte voor jongeren om zich op een gezonde manier af te kunnen zetten tegen het geloof en de traditie.
 3. Besef dat twijfel (tot op zekere hoogte) natuurlijk is in de geloofsontwikkeling van jongeren. Sta dan ook niet versteld als ze aangeven dat ze twijfelen of het niet meer weten.
 4. Er moet meer overleg komen tussen de verschillende jeugdleiding over het thema geloofstwijfel. Het kan zo zijn dat de leiding vragen krijgen waar ze niet uitkomen. Overleg en afstemming op elkaar kan daarbij helpen.
 5. Organiseer ook daadwerkelijk bijeenkomsten over specifieke vragen die uit de groep komen. Geef de jongeren zelf daarin de vrijheid en de leiding.
 6. Let op het verschil in geloofsontwikkeling tussen jongens en meisjes. Het blijkt dat jongens meer met rationele vragen zitten dan meisjes. Meisjes zitten meer met vragen die relationeel zijn.

Als je het hele onderzoek wilt lezen, mag je mij gerust mailen (jochemschermers@hotmail.com)

Geplaatst in Geen categorie | Getagged | Een reactie plaatsen

Een vorm van doelgroepenpastoraat dat past bij een protestantse gemeente

Auteur: Marije Kooistra n.a.v. haar afstudeeronderzoek Marije Kooistra

Doelgroepenpastoraat is een populaire term binnen de Protestantse kerken in Nederland. Gemeenten zijn zoekende in hoe zij pastoraat aan hun leden kunnen (blijven) geven op een manier die aansluit bij de veranderingen in geloofsbeleving, kerkelijke betrokkenheid en veranderingen in de samenleving. Doelgroepenpastoraat lijkt een populaire greep te zijn om een antwoord te geven op die veranderingen en aan de oplopende tekorten aan vrijwilligers. Ook de Protestantse Gemeente Borne stelt zich deze vragen en vroeg om dit te onderzoeken.

Helaas voor al die gemeenten; doelgroepenpastoraat is niet het kant en klare antwoord op al die ontwikkelingen! Maar wat is doelgroepenpastoraat dan wel? En welke vorm van doelgroepenpastoraat past bij deze gemeente? Daar heb ik onderzoek naar gedaan.

Doelgroepenpastoraat = kringpastoraat
Hoe populair het onderwerp ook is, in de theologische literatuur is weinig te vinden over doelgroepenpastoraat. Mijn zoektocht wijst uit dat doelgroepenpastoraat een vorm van kringpastoraat is en beoogt hetzelfde. Het verschil is dat, zoals de naam als zegt, doelgroepenpastoraat gericht is op een bepaalde doelgroep. Kringpastoraat wordt vaak genoemd als een vorm van het priesterschap aller gelovigen waarbij elk lid wordt geroepen om naar de ander om te zien. Deze taak komt dus voort uit het feit dat je als gelovige deel uitmaakt van de gemeenschap.

Ik heb een inventarisatieonderzoek gedaan naar vormen van kringpastoraat. Wat opvalt is dat al die gemeenten hun kringpastoraat vormgeven die past bij die specifieke gemeente. Dus aansluit bij de geloofsbeleving, leeftijdsopbouw, pastorale behoeften en wensen voor de toekomst. Er bestaat dus niet zoiets als een blauwdruk voor kringpastoraat.

Identiteit en behoeften van de Protestantse Gemeente te Borne
Ik heb vervolgens gekeken naar de identiteit van PGB. Ook heb ik gekeken naar die specifieke behoeften wensen en verlangens waarmee men naar elkaar wil. Een van de wensen is het bieden van pastoraal maatwerk aan gemeenteleden.

Ecclessiologische verschuiving! |
Dit resulteerde in een voor de PGB nieuwe vorm van pastoraat, namelijk het onderling omzien naar elkaar in buurtkringen. Je kunt zeggen dat dit een verschuiving is van een aanbod gerichte kerk naar een vraaggerichte. Dit is een spannende keuze, omdat het in ecclessiologische opzicht als een verschuiving naar congregationalistische kerkvorm opgevat kan worden. Toch blijft de PGB, ook in haar keuzes voor buurtkringen een kerk naar gereformeerd model. Omzien naar elkaar in buurtkringen legt de nadruk op een structuur van onderaf, in je eigen buurt. Dit omzien betreft het meeleven met elkaar. In deze vorm is de mogelijkheid dat er pastoraal maatwerk geboden kan worden vanuit een team.

Pastoraat in buurtkringen is pastoraal maatwerk voor de PGB!
Het omzien naar elkaar in buurtkringen is geen direct antwoord op het tekort aan vrijwilligers. Het kan wel toe leiden dat er een andere wind gaat waaien, die leden met enthousiasme aansteekt en mensen in beweging zet om als lid van dat Ene Lichaam je steentje bij te dragen. Meer weten? Lees het onderzoeksverslag: Onderzoek naar een vorm van doelgroepenpastoraat in de Protestantse Gemeente te Borne.

Marije Kooistra

 

Geplaatst in Geen categorie | Getagged | Een reactie plaatsen

De invloed van storytelling op het geheugen van leerlingen in de onderbouw

Auteur: Nienke Mulder n.a.v. haar afstudeeronderzoek “De invloed van storytelling op het geheugen van leerlingen in de onderbouw.  Nienke Mulder

Als docent Godsdienst vertel ik veel verhalen. Religieuze verhalen, anekdotes, alles om een koppeling tussen de leerstof en ‘het leven’ te maken.
Omdat ik merkte dat mijn leerlingen, soms jaren later als ik ze al geen les meer gaf, naar mij toe kwamen en mijn verhaal nog in perfecte volgorde konden navertellen en het ze dus echt was bijgebleven, viel het kwartje: hier moeten we iets mee. Niet omdat verhalen vertellen zo ongelooflijk leuk is, maar vooral omdat het ons geheugen bevordert!
Leerlingen van 12 t/m 18 jaar zitten volgens Piaget in de ‘formeel operationele fase’. In eigen woorden: in deze fase komt het denken los van het concrete. De leerling leert om abstract, ruimtelijk en creatief te denken. Daarnaast is de leerling in staat om verbanden te leggen.
Abstract, ruimtelijk en creatief denken. Dat spreekt ze aan. Het zorgt ervoor dat ze bepaalde informatie in een kader kunnen plaatsen: ze kunnen er beelden bij denken, ze zien het voor zich. Verhalen spreken tot de verbeelding, en de verbeelding zorgt ervoor dat de informatie blijft hangen!

1 en 1 is 2, zou je denken. Maar als alle docenten zo gemakkelijk verhalen konden vertellen, was dit onderzoek niet nodig geweest. We maken er dus te weinig gebruik van!
Hoe zorg je er als docent voor dat jouw leerling geboeid blijft bij jouw verhaal? Hoe kan je het beste feitelijke (religieuze) informatie in je verhaal stoppen waardoor het de leerling bijblijft?

 1. Je opbouw is het allerbelangrijkst. Begin met een statement, een ijsbreker, iets waardoor ze meteen de volledige aandacht voor jou en je verhaal hebben. Geef niet te veel weg!
 2. Het middenstuk (de feitelijke religieuze informatie) moet kort maar krachtig zijn. Niet teveel informatie, maar ook niet te weinig. Alleen relevante informatie wordt hier vertelt.
 3. Scheid de hoofd- en de bijzaken en laat de bijzaken liggen, of verwerk ze in grapjes.
 4. Laat aan het eind een vraag hangen, iets met een open einde, zodat leerlingen zelf nog ergens over na kunnen denken of nabespreken met elkaar.
 5. Vergeet niet duidelijk aan te geven aan de leerlingen dat je voor het verhaal in je rol stapt, en stap ook duidelijk weer uit je rol als je klaar bent. Daardoor is het voor leerlingen makkelijker de realiteit van jouw verhaal te scheiden. Helemaal als het een persoonlijk verhaal is, kunnen leerlingen denken dat het jouw verhaal is als ze niet duidelijk zien dat je een rol aanneemt.
 6. Heb plezier! Laat je schaamte los, experimenteer, geloof in de kracht van verbeelding. Voor je het weet, hangen de leerlingen aan je lippen en zitten ze met open mond (of met een duim in de mond, geloof mij), naar je te luisteren.
Geplaatst in Geen categorie | Getagged | Een reactie plaatsen

Geen psychiaters meer nodig? Door de kerk? Niet te geloven!

Auteur: Willem Hagen  Willem Hagen
N.a.v. zijn afstudeeronderzoek “Inzet van herstel”, praktijkonderzoek naar de betekenis van de inzet van de kerk bij ggz-cliënten.

Wist je dat…

Mensen met een psychiatrische beperking graag mee willen doen met de samenleving? Dat ze nog veel hobbels hebben te nemen hebben om deze participatie te bereiken.
Dat ze te maken hebben met:
Genoeg vooroordelen
Financiële problemen
Eenzaamheid
– Gezondheidsproblemen
Vragen over zingeving; wat kan ik nog met deze ziekte?
Moeite met een dagelijks ritme van zinvolle activiteiten
Overbelaste mantelzorgers; de partner en kinderen die de zorg en samenleven niet meer aankunnen

Dat de kerk
Het lastig vindt om met mensen met psychische aandoeningen om te gaan….,  ze het zwaar & complex vinden, zich onvoldoende toegerust voelen en er hierdoor niet aan beginnen of snel afhaken.

En toch is er hoop
Uit interviews met ggz-cliënten, ggz-behandelaren en kerkelijke betrokkenen blijkt dat de kerk veel kan betekenen voor deze groep mensen. En niet alleen op:
Pastoraat zoals geloofsgesprek en bevrijdingsgebed,
maar ook bij
Praktische ondersteuning, zoals boodschappen doen en bewegen
Sociale activiteit zoals koffiedrinken na de dienst
Persoonlijke activering zoals het schilderen van de kerk
– Wat levert dat dan op voor een gemeentelid met een psychische aandoening?

Tja, eigenlijk best wel veel:
Bij herstelbenadering richt men zich niet primair op genezing, maar eveneens op het omgaan met de aandoening en wie men is ondanks zijn ziekte. Het herstel richt zich dan niet alleen op zichzelf, maar ook op de relatie met (1) God, op de relatie met de (2) ander en met de (3) omgeving. De kerkelijk betrokkene blijkt dan toch een interessante bijdrage te leveren aan dat relationele herstel van zo’n persoon. Dit was zo bijzonder dat mijn conclusie bijna was: we hebben geen behandelaren meer nodig, maar dat was natuurlijk te kort door de bocht…

Maar toch, wat is de betekenis dan van die kerkelijke betrokkene?
Uit het onderzoek blijkt dat de persoon
meer verbondenheid ervaart met God en minder binding met demonen.
een positief effect heeft op zijn eigenwaarde en een vermindering van
zijn lichamelijke en psychische klachten.
meer verbondenheid krijgt met de ander en
een groei ontwikkelt met zijn omgeving in zowel van betekenis zijn als in wederkerigheid. Dat laatste betekent dat de persoon niet alleen hulp en zorg ontvangt, maar ook zijn eigen talenten inzet voor die ander.

Dus welke aanbevelingen heeft de ggz-instelling, die mijn opdrachtgever was, gekregen? Heel simpel: betrek de kerkelijk betrokkene bij het behandelplan, door de kerk te betrekken bij het sociale steunsysteem van de ggz-cliënt. Dit is ondersteunend aan het werk van de de ggz-behandelaar.

Dit samenspel geeft een positieve impuls aan de ggz-cliënt om te participeren, kan de behandelaar doelmatiger werken, wordt de zorg ook nog goedkoper èn de kerk brengt haar Boodschap in praktijk!

Nieuwsgierig naar de andere aanbevelingen? Vanwege het vertrouwelijk karakter van het rapport, kun je voor informatie of vragen bij mij terecht: willemhagen@hetnet.nl.

 

 

Geplaatst in Geen categorie | Getagged | Een reactie plaatsen

Word een kerk, deel je leven

Auteur Ewout van Oosten n.a.v. zijn afstudeeronderzoek  Ewout van Oosten

Word een kerk, deel je leven
“Hoe lang doet God erover om te antwoorden?”, vraagt Zihar in een gesprekgroepje tijdens een samenkomst van onze lokale leefgemeenschap en kerkplant Taste!. Ik vraag waar ze op doelt. “Ik ben alleen, ik heb niemand die me opzoekt, ik vraag God om iemand in mijn leven.” Er wordt instemmend geknikt. “Als Taste! er niet was geweest, had ik niemand anders ontmoet,” geeft een gespreksgenoot aan. Ik word er stil van. Een antwoord heb ik niet, maar ik zie hoe onze lokale, missionaire leefgemeenschap hun leven meer waarde geeft.  

Ik voel me thuis
Het gesprek doet me denken aan wat Jezus zei: “Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.” (Joh. 13: 35). Iets van die liefde heeft Zihar geproefd toen ze op een ochtend de tuin van onze leefgemeenschap in kwam lopen. Iets van die liefde kwam ze tegen in ons buurtcafé, en iets van die liefde voelt ze tijdens onze geloofsbijeenkomsten. “Veel van wat jullie over God zeggen snap ik niet,” zegt ze, “Maar ik voel me hier welkom en gehoord.” 

Kracht
Dat is de kracht van een lokale leefgemeenschap: een plek waar een kerk een groep mensen is die samen het leven deelt. Waar het lichaam van Christus meer is dan het bezoeken van bijeenkomsten. Want de kerk in de Nederlandse steden kent dat amper meer; die is heel regionaal. Mensen komen van heinde en ver naar een kerk die past bij hun smaak, en vertrekken ook weer naar heinde en ver om individueel christen te zijn in hun eigen omgeving. Dat kan prima zijn; God gebruikt die kerken ook. Maar er kleeft een groot nadeel aan. 

Parkeerproblemen en klokgelui
Wat zien mensen in de buurt van zo’n kerk van Jezus – als de kerk al niet op een industrieterrein staat? Naast parkeerproblemen, klokgelui en toestromende mensen, kunnen op z’n best een individuele christen tegen het lijf lopen. Of naar een hippe, doelgroepgerichte activiteit gaan. Maar waar zien ze de onderlinge liefde van christenen in actie? Waar zien ze hoe het lichaam van Jezus functioneert? Juist aan die eenheid en onderlinge liefde zullen anderen zien dat Jezus de Zoon van God is, zegt Jezus. Daarin wordt hij zichtbaar. 

Voor het gros van de Nederlanders is de kerk een gebouw. Dat kan een heel aantrekkelijk gebouw zijn, maar het is geen levend gebouw met Jezus als hoeksteen. Voor een groot aantal is het een instituut. Dat kan een prettig instituut zijn met een positieve inbreng in de samenleving, maar het is geen lichaam met Jezus als hoofd. Voor een klein groepje Nederlanders is de kerk een activiteit. Dat kan een hele aantrekkelijke, hippe activiteit zijn die best aanspreekt, maar het is geen familie van broers en zussen met God als vader.  

Lokaal centraal
Ik geloof dat lokale missionaire leefgemeenschappen het antwoord zijn om Jezus terug te brengen in de verstedelijkte gebieden. Dat hoeven zeker geen woongemeenschappen te zijn, maar wel christenen die binnen dezelfde wijk gaan wonen, samen een gemeenschap vormen en hun leven en geloof delen met de mensen om hun heen.  

Daar zijn nog maar weinig voorbeelden van in Nederland, ook al is het al wel wat meer in opkomst. Iemand als Zihar kan makkelijk aansluiten bij zo’n gemeenschap, want het is op loopafstand in de wijk, en de mensen die ze leert kennen in de geloofsgemeenschap zijn ook de mensen die ze bij de supermarkt of slager tegenkomt.  

Hoe dan?
In mijn afstudeeronderzoek zijn vijf van dit soort lokale missionaire gemeenschappen geïnterviewd om van hun te leren hoe zo’n leefgemeenschap succesvol kan zijn en blijven.  Mijn hoop is dat de uitkomst van het onderzoek Christenen inspireert om in gemeenschap de mensen in hun directe omgeving bekend te maken met Jezus.  

 

Geplaatst in Geen categorie | Getagged | 2 reacties

Op zoek naar samenwerking in het proces van gemeentewording

Auteur: Marcel van der Bolt n.a.v. zijn afstudeeronderzoek “Op zoek naar samenwerking: Marcel van der BoltEen casestudy naar het nut van aansluiting bij een kerkverband binnen het gereformeerd protestantisme”

Een nieuwe plek van christelijke gemeenschapsvorming. Wat mooi als dat ontstaat. Maar wat nu als deze gemeenschap op een gegeven moment op een volwaardige gemeente begint te lijken?

Uitdagingen
Door mijn eigen ervaring met gemeentestichting, de inzichten die ik heb opgedaan door middel van de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk aan de Academie Theologie van de Christelijke Hogeschool Ede en verschillende literatuur, heb ik een beeld gekregen van de uitdagingen in het proces van gemeentewording. Vragen rondom kerkorde zijn daarbij onvermijdelijk. Kan een plaatselijke gemeente zelf voorzien in een gezonde orde in de kerk? Of is daar samenwerking met andere gemeenten voor nodig?

Samenwerking
Lokale kerken hebben in de gehele kerkgeschiedenis gezocht naar wegen en structuren om samen te werken. Maar hoe ver moet die samenwerking gaan? Moeten gemeenten onderling verantwoording aan elkaar afleggen? Of is die samenwerking vrijblijvend? Op welke manier zou een bovenlokale organisatie zoals een kerkverband bij kunnen dragen aan de bevordering van het gemeentezijn op lokaal niveau?

Aansluiting bij een kerkverband
Christelijke Gemeente Bunde/Meerssen is in 2014 als zendingsgemeente geïnstitueerd binnen het kerkverband van de landelijke Christelijk Gereformeerde Kerken (CGK). Aan deze aansluiting is een langdurig proces voorafgegaan waarin de gemeente zorgvuldig heeft gezocht naar een kerkverband. Binnen deze gemeente deed ik onderzoek naar het nut van aansluiting bij een landelijk kerkverband binnen het gereformeerd protestantisme.

Wat levert het op?
Kun je dat meten dan? Er moest een toetsmiddel gevonden worden. De gemeente in Zuid Limburg stelde in hun zoektocht naar kerkelijk onderdak belangrijke doelen en randvoorwaarden op. Ik heb onderzocht in hoeverre deze na vier jaar gerealiseerd zijn en wat de bijdrage van de aansluiting bij de CGK daarin geweest is.

Een voorproefje
“Aansluiting bij de CGK heeft niets afgedaan aan de missionaire toewijding van de gemeente”

Het onderzoeksrapport: ‘Op zoek naar samenwerking: Een casestudy naar het nut van aansluiting bij een kerkverband binnen het gereformeerd protestantisme’, vindt je online op HBO kennisbank.

Voor meer informatie mail naar: mvdbolt77@gmail.com
Marcel van der Bolt

 

Geplaatst in Geen categorie | Getagged | Een reactie plaatsen