Op deze pagina vind je alle informatie over onze opleidingen en docenten. Eerst volgt er informatie over de opleidingen Theologie en Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing. Daarna over ons lectoraat, onze docenten en contactmogelijkheden.

Over onze opleidingen

Theologie

Jij wilt van geloof je werk maken. Jong en oud helpen met de grote vragen in hun leven. Gods liefde zichtbaar, tastbaar en voelbaar maken. En mensen coachen in die uitdagende zoektocht: hoe geef je geloof handen en voeten in de 21e eeuw?

Dan ben je op je plek bij de CHE. De opleiding Theologie (voorheen Godsdienst Pastoraal Werk, GPW) biedt je namelijk het beste van twee werelden. Stevige theologische bagage én praktische vaardigheden. Die heb je straks nodig, als je een gesprek voert met iemand die op sterven ligt. Of met jongeren optrekt die tegen al jouw heilige huisjes schoppen. Of wanneer je iemand spreekt die niets meer van de kerk moet weten. Werken als hbo-theoloog is elke dag een uitdaging. Het is pionieren zonder pasklare antwoorden. Durf jij die boeiende uitdaging aan? De opleiding is zowel in voltijd als in deeltijd te volgen. Daarnaast bieden we ook de Assiociate Degree Pastoraal werk aan. Dit is een tweejarige hbo-opleiding op niveau 5.

Wil je meer weten neem dan een kijkje op de website van de CHE.


Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing

Jongeren, ze zijn lang niet altijd even gemotiveerd en de hormonen gieren door hun lijf. Maar achter die buitenkant? Daar gaat een wereld vol vraagtekens schuil. Over wie ze zijn, waar ze voor staan en welke keuzes ze moeten maken. Dát maakt het een voorrecht om met hen na te denken over geloof en levensbeschouwing.

Dat doe jij straks als leraar op een middelbare school. Aan jou de uitdaging om de link te leggen. Tussen de wereld van Snapchat en skinny jeans aan de ene kant en de verhalen over God en de kern van andere wereldreligies aan de andere kant. Dat vraagt veel meer dan een droog klassikaal lesje. Je inspireert, motiveert en bent zelf een voorbeeld als christen. Durf jij die uitdaging aan?

Wil je meer weten neem dan een kijkje op de website van de CHE

Over ons lectoraat

Lectoraat Theologie: Zingeving in nieuwe geloofsgemeenschappen

Waarom zou je als kerk missionair willen zijn? Wat is de motivatie daarachter? Wat zou je willen delen? Een paar vragen die centraal staan in de nieuwe onderzoeksfocus van het lectoraat theologie aan de CHE.

Pionieren is ‘hot’ momenteel. Er wordt daarover veel nagedacht, onderzocht en geschreven. Maar wat daarbij opvalt, is dat fundamentele theologische vragen vaak wat onderbelicht blijven. Wat is bijvoorbeeld ‘heil’ in onze tijd? Wat ervaren mensen als ‘zin’? En heeft de christelijke traditie daarbij iets heel eigens te bieden op de veelkleurige markt van welzijn en geluk? In het lectoraat willen we achter de schermen van missionair werk kijken. Want dit werk is gediend met een grondige theologische doordenking.

Wil je meer informatie, neem een kijkje op de website van de CHE.

Contact

Heb je vragen over onze opleidingen, over deze website of bijvoorbeeld over een blog? Bekijk deze pagina voor de contactmogelijkheden.