Leren voor het leven

Auteur: Gertine Barneveld n.a.v. haar afstudeeronderzoek ‘Leren voor het leven’ op de CSG Calvijn in Vreewijk.
portfolio2Portfolio’s worden de laatste jaren steeds vaker ingezet in het onderwijs. Niet alleen het hoger onderwijs maakt er gebruik van: ook in het middelbaar en het lager onderwijs zijn ze steeds vaker te vinden. De meningen over portfolio’s verschillen. De een vindt het een prettig hulpmiddel om zijn leerproces te faciliteren, de ander vindt het maar tijdsverspilling en kijkt er alleen naar als het moet. Onder docenten lijkt het instrument wat populairder te zijn. Hoe komt dat en waarom wordt het portfolio steeds vaker ingezet? Voor de godsdienstsectie op CSG Calvijn Vreewijk onderzocht ik of het portfolio een goed hulpmiddel is om leerlingen te volgen in hun vormingsproces.

CSG Calvijn Vreewijk is een multiculturele school in Rotterdam-Zuid. De leerlingen in het klaslokaal hebben vele nationaliteiten. Verschillende levensbeschouwingen zitten elk leerjaar één keer per week bij elkaar in de klas bij het vak Godsdienst. Bij dit vak wordt door de docenten in de bovenbouw een portfolio ingezet om de leerlingen actief aan het werk te zetten met de lesinhoud. De opdrachten in dit portfolio kunnen globaal in twee categorieën verdeeld worden: opdrachten die gericht zijn op het verwerken en verdiepen van de lesinhoud en opdrachten die gericht zijn op reflectie en persoonlijke ontwikkeling. Deze verdeling van opdrachten sluit aan bij de twee aspecten van levensbeschouwelijke vorming: de cognitieve kennis (kennis, begrip en analyse) en affectieve kennis (empathie, houding en attitude). Beide aspecten zijn nodig voor een goed leerproces.

De sectie Godsdienst op CSG Calvijn Vreewijk wil ook in de onderbouw een portfolio in zetten. Dit portfolio moet er voor gaan zorgen dat elke docent op dezelfde manier aandacht geeft aan de vorming en ontwikkeling van leerlingen. Daarnaast zorgt het er voor dat de verschillen tussen de onderbouw en de bovenbouw kleiner worden. Eén van de argumenten voor het gebruik van het portfolio is dat deze tool de docenten de kans geeft om leerlingen individueel te begeleiden in hun vormingsproces. Door al de verschillende culturen en levensbeschouwingen is belangrijk om leerlingen de ruimte te geven om hun gedachten en mening te formuleren. Het portfolio biedt daar de ruimte voor. Bovendien kan de leerling ontdekken wie hij is en waar hij voor staat. Door de leerlingcompetenties, die geformuleerd zijn door de Besturenraad, is de docent in staat om dit portfolio op een goede manier te beoordelen. Hij beoordeelt dan bijvoorbeeld niet of een leerling de juiste mening heeft, maar of een leerling op een bepaald niveau redeneert en argumenteert.

Als portfolio een geïntegreerd onderdeel is van het curriculum, kan het veel toevoegen aan het godsdienstonderwijs.

Portfolio’s worden populairder, omdat het aansluit bij de trend in de maatschappij en het onderwijs om de leerling individueel te benaderen. Samen met het gebruik van de leerlingcompetenties is het portfolio een betrouwbaar instrument om het vormingsproces van leerlingen te laten zien en te beoordelen. Een voorwaarde is echter wel dat er ruimte in het curriculum is voor de inzet van het portfolio. Als portfolio een geïntegreerd onderdeel is van het curriculum, kan het veel toevoegen aan het godsdienstonderwijs. Alleen dan is het portfolio een belangrijk instrument in het levensbeschouwelijke vormingsproces van de leerling.

Deel deze blog

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS
Dit bericht is geplaatst in Afstudeerprojecten, Leraar Godsdienst/Levensbesch. met de tags . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *