Kringen en de groei van de gemeente

Auteur: Jan Zandee, afstudeerder GPW

ZandeeHet was recent tijdens een gebedskring dat de inleider die avond een pleidooi hield voor meer betrokkenheid van gemeenteleden bij de eredienst. Hoe komen we er bij dat maar één man, de dominee, alles moet doen? Waar blijven de andere gemeenteleden met hun gaven? Die komen helemaal niet aan bod, ze komen ook niet tot hun recht.
Er werd instemmend geknikt. Hoe is het allemaal zover gekomen? We zijn toch wel heel ver afgeraakt van 1 Korinthe 14. Ja, dat was het hoofdstuk dat aanleiding gaf voor de kritische noten in het gezelschap. We moesten het hele kerkelijk leven nog maar eens goed tegen het licht houden.

Gemeente van kringen of gemeente met kringen?
Is dit niet een simplificatie? Ik stelde de vraag of de inleider ook gedacht had aan de kringen in de gemeente. Kringen? Zijn er kringen dan? ‘Ja, zeker. Weet je, ik ben op dit moment onderzoek aan het doen naar de kringen en hoe die verbeterd kunnen worden’. Nou, dat vond hij reuze interessant. Dat is wel heel mooi, zo vond hij. Dan is er misschien toch nog een kans dat gemeenteleden tot hun recht komen, dat mensen hun gaven ontdekken en kunnen gebruiken…. ? Dit was een hele ontdekking.

Nu bestaat er uiteraard veel verschil tussen gemeenten. Er zijn gemeenten van kringen en er zijn gemeenten met kringen. De eerste soort bestaat helemaal uit kringen. Ieder gemeentelid hoort bij een kring. Van de tweede soort is onze gemeente een voorbeeld. Er zijn kringen, maar lang niet iedereen gaat naar een kring. Het is meer voor de liefhebbers.

Zwakke schakel
Toen de inleider, die al twee jaar lid is van de gemeente, moest toegeven dat hij de gemeente nog niet echt kent, zag hij ook in dat hij de situatie zwart-wit had voorgesteld.
Dat hij na twee jaar nog niet wist van kringen kon wel eens betekenen dat kringen in onze gemeente een zwakke schakel zijn. En de ketting is net zo sterk als de zwakste schakel. Dit beeld gebruikt Christian Schwarz in zijn theorie van de ‘natuurlijke gemeenteontwikkeling’.

Kleine groepen grote kansen
In de samenleving is er juist een grote behoefte aan kleine kringen. Ik denk dat in de gemeente hier ook kansen liggen voor groei. Dat hoeft niet direct kwantitatieve groei te zijn, maar juist kwalitatief. Er ligt hier een enorme uitdaging.
Kleine kringen bieden de gelegenheid voor alle gelovigen om hun gaven in te zetten. Je hoeft niet per sé in de grote gemeenschap ingezet te worden om toch nuttig te zijn. Wat te denken van onderling pastoraat, het omzien naar elkaar? Prof. J.P. Versteeg schreef ooit een mooi boekje over het woord ‘elkaar’ in de Bijbel: ‘Oog voor elkaar’.

Wezenlijk onderdeel
Door onderzoek te doen naar de kringen ben ik er steeds sterker van overtuigd geraakt dat kringen een wezenlijk onderdeel uitmaken van een gezonde gemeente. Er moet wel een cultuur ontstaan dat het vanzelfsprekend gaat worden dat elk lid van de gemeente ook lid is van een kring. Daar zijn we nog een heel eind van verwijderd. Er is in dat opzicht nog veel huiswerk voor de gemeente. Ik ben blij dat ik een aanzet mag geven in de goede richting. Wat zou ik het geweldig vinden dat het vonkje overspringt en dat we gezamenlijk het belang inzien van de kleine groepen in de gemeente.

Eén Lichaam, vele leden
De Bijbel vergelijkt de gemeente met een lichaam, het lichaam van Christus. Zie voor dat beeld onder andere 1 Korinthe 12 en Efeze 4. In dat lichaam zijn de leden verbonden met het hoofd én met elkaar, dat is een relatie naar boven en naar binnen. Die verbondenheid bestaat in relaties en relaties zijn nodig om te kunnen groeien.
Wanneer de kleine kringen goed functioneren in de onderlinge relaties, kan het niet anders of dat moet het geheel van de gemeente ten goede komen. Marius Noorloos noemt dat ‘gemeenteopbouw door geloofsopbouw’.

Daarom ben ik zo enthousiast over het bestaan van kringen en geloof ik echt dat we in onze tijd zullen moeten investeren in deze relaties. Tot opbouw van de gemeente. Daar zal het ons toch wel om te doen zijn? Dan gaan we een Bijbelse koers en mogen we Gods zegen verwachten!

Deel deze blog

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS
Dit bericht is geplaatst in Afstudeerprojecten, Catechese en kringwerk, Gemeenteopbouw met de tags . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *