In hoeverre wordt een hermeneutische verbinding ervaren door de betrokkenen in casus x en hoe waarderen de christelijke kunstenaars en/of practitioners de verbinding die in deze casus wordt gemaakt?

Auteur: Irene Ghaedi – van Amersfoort n.a.v. haar afstudeeronderzoek: In hoeverre wordt een hermeneutische verbinding ervaren door de betrokkenen in casus x en hoe waarderen de christelijke kunstenaars en/of practitioners de verbinding die in deze casus wordt gemaakt?  Irene van Amersfoort

Zijn er tools om een hermeneutische verbinding te maken?

Herken je dat? De momenten dat je een verhaal uit de Bijbel relevant wil maken voor je doelgroep. Maar je wilt natuurlijk ook recht doen aan de tekst.
Op school tijdens de lessen hermeneutiek ging het nog wel. Maar nu moet je het alleen doen. Geen docenten die je een handige hermeneutische sleutel aanreiken. Ik herken het wel. En met ons nog vele andere kerkelijk werkers. Hoe komt het toch dat er zoveel verlegenheid is rondom de hermeneutische competentie en zijn er bepaalde tools die we kunnen gebruiken?

De hermeneutische competentie 
De hermeneutische competentie is een van de zeven competenties die we ons eigen maken tijdens de opleiding theologie van de Christelijke Hogeschool Ede. De hermeneutische competentie kent de volgende definitie:

Het vermogen om enerzijds de bronnen van een specifieke religieuze gemeenschap en/of organisatie en/of de eigen spiritualiteit en anderzijds de mens in zijn huidige context in hun onderlinge betekenisvolle samenhang te verhelderen en te verbinden en op basis daarvan passend te handelen. 

In deze competentie lezen we dat de hbo-theoloog in staat moet zijn om zowel de traditionele bronnen, de kerk of organisatie die hij/zij vertegenwoordigd, als de mens in de hedendaagse samenleving kan vertolken en zinvol aan elkaar verbinden. Het is belangrijk dat de hbo-theoloog op de hoogte is en blijft van de hedendaagse cultuur en maatschappelijke processen. De hbo-theoloog heeft het vermogen om deze processen, wanneer zinvol en nodig, te duiden vanuit de traditionele bronnen. Kortom het vraagt nogal wat van de kerkelijk werker om een goede verbinding te kunnen maken.

De tools 
Tijdens mijn afstudeeronderzoek mocht ik onderzoeken op welke manier een kerkelijk werker haar verbindingen maakt. Ook heb ik onderzocht in hoeverre haar doelgroep ook daadwerkelijk een verbinding ervoer. Daarnaast heb ik kunstenaars met een christelijke achtergrond geïnterviewd op welke manier zij verbinden met de hedendaagse cultuur en samenleving. Uit deze onderzoeken zijn een aantal tools ontstaan die je op weg kunnen helpen om een goed verbinding te maken. Ik zal ze kort toelichten.

 • Doelgroep: Het is ontzettend belangrijk om je doelgroep te kennen. Wat is hun referentiekader? Wat leeft er binnen de doelgroep? Wanneer je hier antwoord op kunt geven kan je goed aansluiten bij je doelgroep.
 • Ken je traditie en religieuze bronnen: Wanneer je op de hoogte bent van je eigen traditie en religieuze bronnen kan je dit gebruiken om een goede verbinding te maken.
 • Wees je bewust van afstand en nabijheid: Een goede verbinding zorgt ervoor dat mensen hun levensverhaal kunnen koppelen aan het Bijbelverhaal. Daarvoor is nabijheid en ruimte nodig. Tegelijkertijd ook afstand om vanaf een afstand naar het eigen leven te kijken en mogelijk nieuwe perspectieven te krijgen.
 • Ken de hedendaagse cultuur en maatschappelijke processen: Wij zijn allemaal onderdeel van de hedendaagse cultuur. Het is belangrijk om de cultuur te leren lezen en hier theologisch op reflecteren. Wanneer je dat leert ga je overal aanknopingspunten zien om een hermeneutische verbinding te maken.
 • Ervaren en beleven: Door de mensen iets te laten zien, ervaren of horen wordt een reactie opgewekt dat nieuwe perspectieven geeft.
 • Ga methodisch te werk: schrijf bijvoorbeeld een beleidsplan met theologische grondslag.  Op die manier heb je een basis en een bepaald doel waar je naartoe wilt werken.

  Wil je meer weten? Mail naar: irenevanamersfoort@hotmail.com

Deel deze blog

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS
Dit bericht is geplaatst in Geen categorie met de tags , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *