Het belang van het levensboek in het zorgsysteem in de zorginstelling

Auteur: Margriet Horlings n.a.v. haar afstudeeronderzoek: ” Het belang van het levensboek in het zorgsysteem in de zorginstelling”. foto Margriet Horlings

Vooraf: In dit onderzoek is het huidige gebruik van het levensverhaal onderzocht bij ‘De Wijngaard’, een van de locaties van Accolade Zorggroep. Het doel van het onderzoek was te kijken wat nodig is om het levensboek weer actief in gebruik te nemen en het te implementeren binnen het Elektronisch cliëntdossier, zodat medewerkers van alle betreffende disciplines op deze manier het levensverhaal van de bewoner kunnen gebruiken en zo de bewoner nog meer centraal te kunnen stellen.  

Dit onderzoek is uitgevoerd door literatuurstudie en veldonderzoek, waarbij naar voren is gekomen dat door relatief kleine aanpassingen door te voeren in de werkwijzen rondom het levensboek er veel winst behaald kan worden voor medewerkers en bewoners.

Bij mevrouw op de kamer hangen foto’s en al snel praten we over de trouwfoto en vertelt ze me dat ze vrij vlot na haar huwelijk weduwe werd. Ernaast hangt een grote foto van haar en een jonge vrouw erop en ik vraag haar voorzichtig of ze nog kinderen heeft gekregen, maar dat blijkt niet het geval.

Even later wordt er op de deur geklopt. Een man en vrouw stappen naar binnen en ik zie dat het de jonge vrouw van de foto is……Het blijkt haar dochter te zijn.

Deze ontmoeting vond plaats op een psychogeriatrische afdeling van een verzorgingsinstelling, waarbij ik op dat moment geen achtergrond van de gesprekspartner had. In bovenstaande gesprek probeerde ik in te gaan op het feit dat ze zo kort na haar huwelijk weduwe werd, maar mevrouw liet op geen enkele manier emotie blijken. Het kan zijn dat ze er niet over wilde praten, maar misschien klopte haar herinnering niet en voelde ze daarom geen emotie. Ik ben er niet achter gekomen.

De noodzaak van het levensboek
Zonder achtergrondinformatie is het moeilijk(er) communiceren. Dat is wat bovenstaande casus laat zien. Bij sommige bewoners kan communicatie onnodig moeilijk worden wanneer de zorgverlener de bewoner niet kent en geen achtergrond van de persoon heeft.

Het levensverhaal tot onderdeel van het zorgsysteem maken. Dat is al gebeurd op de locatie  ‘De Wijngaard’ van Accolade zorggroep, waar ik onderzoek deed naar het levensboek. Zij hebben het levensverhaal ingezet als instrument voor medewerkers in de zorginstelling om het contact met, het begrip en het respect voor de bewoner toe te laten nemen.  Maar op het moment dat het levensboek geïmplementeerd is in het zorgsysteem is dat niet het einde, maar juist een nieuw begin, want dan is het van belang dat alle gegevens up-to-date zijn, zodat iedereen, van zorgmedewerker tot geestelijk verzorger, van deze gegevens gebruik kan maken.

Voorwaarden om het levensboek te gebruiken zijn daarom nodig, waarbij het up-to-date zijn van de gegevens een belangrijke voorwaarde is, want als dit niet gebeurt dan kan de werking van het systeem stagneren, omdat achterhaalde gegevens of geen gegevens tot frustratie leiden en daar wordt niemand vrolijk van.

Aanpakken van het probleem in deze casestudie
Niet bijgewerkte levensboeken in het zorgsysteem kan verschillende oorzaken hebben, waarbij de factor tijd wel een overbekende is, die ook bij ‘De Wijngaard’ genoemd wordt. Wanneer meer tijd niet opgelost kan worden met geld, kan de inzet van vrijwilligers dat dan wel?

‘Kunnen vrijwilligers ingezet worden bij het levensboek?’ is de vraag die ik stel aan medewerkers, naast de vragen waarbij ik probeer te achterhalen wat de reden is dat het zorgsysteem niet up-to-date is als het gaat om levensboeken van bewoners.

Bij zorginstelling ‘De Wijngaard’ is het een kwestie van puntjes op de ‘i’ zetten, waardoor veel winst behaald kan worden en iedereen kan meewerken aan optimale zorg voor bewoners.  Misschien moet er bij andere instellingen nog grotere slagen gemaakt worden, maar het is meer dan de moeite waard voor wie het welbevinden en welzijn van de bewoner  op het oog heeft.

 

Deel deze blog

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS
Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *