Hbo-theologen opleiden in de 21e eeuw

Auteur: Jacob Vis n.a.v. zijn afstudeeronderzoek ‘Een professionele leergemeenschap ondersteund door een online community is een goede manier om hbo-theologen op te  Jacobleiden in de 21e eeuw.’

De Christelijke Hogeschool Ede bevindt zich in onrustig vaarwater. De Strategisch Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap spreekt over landelijke innovatie en ontwikkeling van het hoger beroepsonderwijs. Er wordt opgeroepen tot een samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en praktijk. Kort daarna presenteert de Protestantse Kerk Nederland haar nota Kerk 2025 die een beroep doet op kerken en organisaties om in een veranderende samenleving te blijven innoveren en verbinden.

Ook de opleiding hbo-theologie van de Christelijke Hogeschool Ede moet met deze ontwikkelingen aan de slag. Het onstuimige onderwijslandschap en de belangrijke vragen vanuit het werkveld vragen de opleiding om een herbezinning. De opleiding wil hierop inspelen door het vormen van professionele leergemeenschappen, een manier van trialogisch leren. Op deze manier kunnen studenten leren in en vanuit de praktijk.

Romkes, jarenlang docent aan de CHE, liet bij zijn vertrek een notitie achter waarin hij een aanzet gaf naar het vormen van een online ondersteunde professionele leergemeenschap. Stijf gaf opdracht om te onderzoeken of, en hoe, dit vorm kan worden gegeven op de opleiding hbo-theologie.

Op zo’n online platform kan, buiten echte ontmoetingen om, verder worden gebouwd aan gedeelde praktijken. Niet de relatie is leidend, maar de praktijk is verbindend. De potentiële deelnemers aan de professionele leergemeenschap zijn positief over een online platform waarbij de professionele leergemeenschappen worden ondersteund.

Er wordt ingezien dat de verbinding met de praktijk enorm belangrijk is. Het lijkt logisch dat het lectoraat de voortrekker en de verbinder moet zijn bij het vormen van professionele leergemeenschappen, eventueel ondersteund door een webmaster en makelaar. Het vraagt om veranderingen om een systeem in te richten waarbij het onderwijs aansluit op deze manier van leren, omdat het iets anders is dan de huidige digitale leeromgeving. Het advies is dan ook aan de opleiding om te kijken hoe bijvoorbeeld de huidige LinkedIn groep gebruikt kan worden als ondersteuning voor een professionele leergemeenschap.

Meer weten? Dan nodig ik u van harte uit om contact met mij op te nemen: 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jacobvis/ E-mail:  jacob@jesus.net

Deel deze blog

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS
Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *