Gezag en pedagogisch handelen binnen het VMBO

authorityAuteur: Kees Buijs n.a.v. zijn afstudeerscriptie ‘De visie op gezag en de gevolgen voor pedagogisch handelen’.

Gezagscrisis?

‘Terugkeer van gezag’, ‘Verlangen naar gezag’, ‘Verweesde generatie’ die snakt naar duidelijkheid en structuur! Wat is er in onderwijsland aan de hand? Deze drie titels vertellen ons dat we binnen het onderwijs in een gezagscrisis zitten. We zijn van gezaghebbende docenten verschoven naar onderhandelende docenten. De samenleving wordt steeds individualistischer. Leerlingen zijn steeds meer gericht op zelfontplooiing en zelfredzaamheid i.p.v. het gehoorzamen en dienen van een gemeenschap. Hoe hier meer om te gaan? Kunnen we als scholen en docenten een front vormen tegen de toenemende gezagscrisis? Op deze vragen krijg je een antwoord als je mijn scriptie leest. Je maakt kennis met een grote VMBO school en ontdekt wat visie op gezag is en hoe dit doorwerkt in het gedrag van leraren naar leerlingen. Ook kom je te weten hoe het is om met verschillende sectoren dezelfde gezagsstructuur te handhaven.

Op onze school?

Vanuit literatuuronderzoek merkte ik dat waarden als discipline, orde, netheid en gehoorzaamheid plaats maken voor zelfontplooiing, zelfwerkzaamheid en zelfreflectie. Juist vanuit deze ontwikkelingen komt het gezag van scholen onder druk te staan en is bezinning voor scholen gewenst. De school formuleert  haar visie vanuit Bijbel het Woord van God. Vanuit het onderzoek blijkt dat de Tien Geboden een belangrijke plaats innemen in de visie en in het concreet omgaan van docenten met leerlingen. Het hoofdgebod, God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf, stempelt het onderwijs. De docenten proberen ook in hun omgang met de leerlingen uit te stralen wie deze God is, ook al is dit zeer gebrekkig. Hun handelen wordt bepaald door God die rechtvaardig is en genadig. lodensteinDe leerlingen zelf ervaren dat de docent belangstelling en  persoonlijke aandacht voor hen hebben. Als minder positief wordt ervaren dat er niet altijd rust en orde in de lessen is en dat docenten andere leerlingen voortrekken.

Hoe te werk gegaan?

Door interviews, observaties en enquêtes is helder geworden hoe het gezag op onze school in de visie verwoord wordt, of docenten weten wat de visie van de school is en hoe dit gestalte krijgt in de les bij docenten. De volgende punten kwamen bijvoorbeeld uit het onderzoek: Docenten kunnen klagen dat andere docenten regels aan hun laars lappen en vinden dat gezagsondermijnend. Teammanagers geven aan dat er grote verschillen zijn tussen de verschillende sectoren. Docenten ervaren aan het gedrag uit welke sector een leerlingen komt.

Samenvattend

Onze school staat sterk in haar visie en in haar docenten die vakbekwame pedagogen zijn. Winst zou er te behalen zijn als er nog meer eenduidigheid kwam in het omgaan met de leerlingen en in het houden aan de regels door docenten, zodat dit uiteindelijk het onderwijs voor de leerlingen nog meer ten goede komt.

Deel deze blog

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS
Dit bericht is geplaatst in Afstudeerprojecten, Leraar Godsdienst/Levensbesch. met de tags . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *