De kinderdoop: beknellend of bevrijdend?!

Auteur: Hans Wiersma, student GPW, n.a.v. zijn afstudeeronderzoek over de kinderdoop.hans wiersema

“Kom niet met je gedoopte voorhoofd op de plaatsen der ijdelheid. Je hebt een teken op je hoofd staan en God zal hier op terugkomen!”

“Jouw doop laat zien dat God, toen jij nog klein was, heeft gezegd: Jij hoort bij Mij, Ik wil jouw Redder zijn!”

Twee uitspraken
Zo maar twee uitspraken over de kinderdoop van predikanten uit reformatorische kerken. Wel met een hele verschillende insteek. Is de kinderdoop nu een zegen of is de kinderdoop alleen maar beknellend? Welke visies leven er binnen de reformatorische gezindte omtrent de kinderdoop?

Elke kerk zijn eigen visie
De visie op de kinderdoop is vaak gekoppeld aan een kerkgenootschap waartoe iemand behoort. In de laatste 150 jaar is er veel strijd geweest over hoe je de kinderdoop nu moet interpreteren? Deze strijd leidde tot nogal eens tot een scheuring.
Want voor wie gelden nu eigenlijk de beloften die in het formulier van kinderdoop staan? Voor ieder gedoopt kind of alleen voor Gods uitverkoren kinderen?
En wat zegt die doop nu eigenlijk? Mag je als kind pleiten op de belofte van de doop en heb je een eigen verantwoordelijkheid of moet je afwachten of je wel bent uitverkoren?

Beknellenddoop
Je zal die jongere maar zijn! Je bent gedoopt als baby, zonder jouw toestemming, en je groeit vervolgens op onder een prediking waarbij je steeds in onzekerheid wordt gelaten of God Zijn beloften naar jou toe wel wil vervullen. Gods beloften gelden immers alleen voor Zijn uitverkorenen.
Vervolgens wordt de doop regelmatig als een dreigement gebruikt om niet op ‘ijdele plaatsen’ te komen omdat God ‘eenmaal op je gedoopte voorhoofd zal terugkomen’. Wat heb je aan je doop als je toch niet bent uitverkoren? Alleen een beknellende last die op je schouders drukt?!

Bevrijdend
Je zal die jongere maar zijn! Van jongs af aan leren je ouders je dankbaar en blij te zijn vanwege de rijkdom van de kinderdoop. Ze wijzen je op Gods beloften en je hoort in de prediking steeds over het verlangen van God om de doop, het teken en zegel van Zijn belofte, aan jou te vervullen. Je mag bij Hem horen, God heeft Zijn hand al naar je uitgestoken, Hij wacht nu op een antwoord van jou. Wat een bevrijding?!

Gods Woord geeft het juiste zicht
Bovenstaande laat zien dat de kinderdoop heel verschillend geïnterpreteerd wordt. Om het juiste zicht op de kinderdoop te hebben is het belangrijk om de lijn van Gods verbond in het Oude en Nieuwe Testament te zien. Dat verbond is eeuwig en een verbond van genade. Het verbond van God is in het Nieuwe Testament niet veranderd, het teken wel, want Christus is gekomen en heeft Zichzelf gegeven. Zijn bloed heeft gevloeid tot vergeving van zonden. Johannes 3:16: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft’. De kinderdoop is een onderstreping van deze woorden.

Voor meer info over dit onderwerp kun je contact opnemen met Hans Wiersma via hans-wiersma@hotmail.com. Binnenkort verschijnt dit afstudeeronderzoek eveneens op www.hbo-kennisbank.nl.

Deel deze blog

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS
Dit bericht is geplaatst in Geen categorie, Overige studentenblogs met de tags . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *