De druk van het leiderschap

leiderschapAuteur: Peter van Wesel n.a.v. zijn afstudeeronderzoek naar leiderschap in de interculturele kerkelijke setting van ICF te Rotterdam.

Leiderschap is continu in ontwikkeling door veranderingen en rollen die verschuiven. Binnen een interculturele kerkelijke setting heeft de dialoog tussen twee of meerdere culturen ook invloed op veranderingen en rolverschuivingen. Daarom is het niet vreemd dat er gevoelige kwesties anders tot uiting komen dan in een meer homogeen samengestelde kerkelijke setting. Als er te veel onverwachte, gevoelige
kwesties zijn, loopt de druk op en vormt dit een gevaar voor onderlinge spanningen, wantrouwen en zelfs tot uitsluiting, durf ik te stellen.In de International Christian Fellowship (ICF) in Rotterdam heb ik onderzoek gedaan naar de ‘drukpunten’ bij de interculturele dialoog in de ICF. Door goed te luisteren naar ‘drukpunten’ bij gemeenteleden en leiders, werd steeds duidelijker waar rekening mee gehouden moet worden binnen het leiderschap. Ik zal drie aandachtspunten voor leiders aanstippen op basis van de uitkomsten van mijn onderzoek. De andere zeven aandachtspunten kunt u lezen in het afstudeeronderzoek: ‘De druk van het leiderschap’.

I. Overeenstemmende besluiten
Het is vaak niet vanzelfsprekend dat men snel tot een overeenstemming komt als er een besluit genomen moet worden. In de interculturele setting lopen de ideeën over wat nu goede en minder goede normen zijn, nogal eens uiteen. Daarbij geeft de Bijbel wel een uitgangspunt binnen de kerkelijke setting, ondanks de verschillen in maatstaven. Toch is het interpretatiekader van de norm zowel persoonlijk als cultureel bepaald. Dat betekent dat er in de connotatie van de norm een extra uitdaging ligt. Daarom is het goed de relevantie van en de motivatie achter de normering af te wegen en niet te snel tot overhaaste besluiten te komen.

II. Afhankelijkheidsgevoel in relaties
Een relatie onderhouden kost energie. Dit geldt zeker voor de interculturele dialoog. Juist omdat je de ander niet of niet meteen begrijpt door een andere culturele programmering vraagt de relatie meer energie om te onderhouden. Dit brengt een ongemakkelijkheid met zich mee als de energie om de ander te willen begrijpen op dreigt te raken. Toch is het effectief om het lopen – en soms strompelen – van deze extra mijl na te streven in een dialoog, omdat dit de waarde van de ander aangeeft. Hierdoor wordt ervaren dat men van elkaar afhankelijk is binnen een interculturele setting. Stel dat dit niet gebeurt en men het
bijltje erbij neergooit, dan blijft de relatie oppervlakkig, omdat men zich onafhankelijk van elkaar opstelt en de ander niet belangrijk acht.

III. Bronnen waarderen
In een interculturele setting zijn er veel mensen met verschillende achtergronden die hierdoor verschillende referentiekaders hebben. Een bron om een standpunt te omarmen, kan in de wederzijdse dialoog voor de één een ander gezag hebben dan voor de ander. Daarom is het in de interculturele dialoog ook nodig elkaars bronnen te waarderen door literatuur en ervaringen met elkaar te delen.

Deel deze blog

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS
Dit bericht is geplaatst in Afstudeerprojecten met de tags . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *