Beelden over God

Auteur: Theo van Beek n.a.v. zijn afstudeerscriptie ‘Beelden over God’  op het Nuborgh College Veluvine.

Godsbeelden op Nuborgh College Veluvine

Godsbeelden. Zo divers als een groep mensen is, zo divers is het beeld over God dat binnen deze groep leeft. Een verschillend godsbeeld kan voor miscommunicatie en onbegrip zorgen. Ook bij het vak godsdienst ligt dit gevaar op de loer.

In het kader van mijn afstudeerscriptie heb ik onderzoek gedaan naar het godsbeeld van de leerlingen vmbo-tl van het Nuborgh College Veluvine in Nunspeet en naar het godsbeeld binnen de lesmethode godsdienst die gebruikt wordt op het Nuborgh College Veluvine.

Klassiek theologisch godsbeeld

Klassiek theologische godsbeelden zijn heersend in de lesmethode op Nuborgh College Veluvine; dit houdt in dat leerlingen God beschrijven met begrippen als ‘Liefde’ en ‘Almachtig’. Dit is natuurlijk niet zo verrassend. Als jij woont op de Veluwe, is de kans groot dat jouw godsbeeld ook klassiek theologische trekken hebben.

Affectieve en cognitieve dimensies

Uit mijn onderzoek is gebleken dat de vmbo-tl leerlingen zowel affectieve alsook cognitieve dimensies kennen in hun godsbeelden. Opvallend in de gehanteerde godsdienstmethode op Nuborgh College Veluvine is het feit dat er maar weinig ruimte is voor de eigen gevoelens van de leerlingen richting God. De gevoelens die in de lesmethode naar voren komen zijn vrijwel altijd positief van aard. Het Godsbeeld binnen de lesmethode kan in grote lijnen worden samengevat als een actief en handelend God die op een positieve wijze in het leven ingrijpt.

Verschillende godsbeelden

Positieve godsbeelden zijn heersend onder de vmbo-tl leerlingen op Nuborgh College Veluvine. Bij God denken de leerlingen vaak aan ‘liefde’, ‘zorg’ en ‘Vader’. Dit hangt ook weer samen met het klassiek theologisch godsbeeld. Dergelijke antwoorden werden voornamelijk gegeven door leerlingen met een gelovige achtergrond. Naast dit positieve beeld wordt op vragen over God als heersend, straffend en boos ook hoog gescoord door gelovige leerlingen. Dit duidt op een actieve en handelende God. Een passief godsbeeld komt daarentegen veel vaker voor bij leerlingen die zichzelf als ongelovig beschouwen. Bij God dacht vrijwel elke leerling aan de christelijke God; andere goden als Allah en Vishnu kwamen zelden voor.

Het is onderdeel van onze zendingsopdracht om de leerlingen in hun eigenheid te benaderen.

Ruimte

De lesmethode heeft weinig ruimte voor een affectief godsbeeld, terwijl leerlingen aangeven wel een affectief godsbeeld te hebben. Ook biedt de lesmethode weinig ruimte voor negatieve godsbeelden als angst en boosheid. Echter, op het punt van de klassiek-theologische eigenschappen komen godsbeelden in de lesmethode en de godsbeelden van de leerlingen sterk overeen. De lesmethode zou meer ruimte mogen bieden voor affectieve godsbeelden en enige ruimte mogen open laten voor ongelovigen dan wel anders denkende leerlingen. Nu wordt elke leerling benaderd als zijnde een christen. Dat kan afstotend werken. Het is onderdeel van onze zendingsopdracht om de leerlingen in hun eigenheid te benaderen.

 

Deel deze blog

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS
Dit bericht is geplaatst in Afstudeerprojecten, Leraar Godsdienst/Levensbesch. met de tags . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *