Ambt aller gelovigen 2.0

Auteurs: Willem Meerkerk en Jan Teeuw. Blog n.a.v. hun afstudeerproject bij academie Theologie.

Het ambt van alle gelovigen. Wat houdt dat in? Waar komt dit begrip vandaan? Heeft een niet-ambtsdrager een taak in het pastoraat binnen een kerkelijke gemeente? Binnen ambt aller gelovigenWijkgemeente Grote Kerk in Gorinchem wordt gewerkt met het 1 op 10 pastoraat. Niet-ambtsdragers draaien mee in het pastoraat door het brengen van een traditioneel huisbezoek. Maar hoe verhouden zich het bijzondere ambt ten opzichte van het algemene ambt? Eén ding is zeker: iedere gelovige heeft een ambt, dienst, bediening of genadegave die ingezet dient te worden tot opbouw van de gemeente.

Iedere gelovige heeft een ambt, dienst, bediening of genadegave die ingezet dient te worden tot opbouw van de gemeente.

Wijkgemeente Grote Kerk is een van de vier wijkgemeenten binnen de Protestantse Gemeente Gorinchem. Deze wijkgemeente staat voor een gemeenschap van christenen die in hun geloof eigentijds en actueel proberen voort te bouwen op een rijke traditie in de lijn van de Reformatie.

Onderzoek
Er is onderzoek gedaan naar de herkomst en context van het ambt van alle gelovigen. Hoe kan het ambt van alle gelovigen optimaal functioneren in een kerkelijke gemeente? Heeft een gemeentelid, staande in het ambt van alle gelovigen, een taak binnen het reguliere pastoraat, zoals huisbezoek? Aanleiding voor dit onderzoek is de vraag naar het bestaansrecht van pastoraat en de invulling daarvan door ouderlingen (ambtsdrager) en mentoren (niet ambtsdrager). Daarnaast is er een praktijkonderzoek uitgevoerd naar het praktisch functioneren van het ambt van alle gelovigen binnen de gemeente.

Adviesrapport
Op basis van het literatuur- en praktijkonderzoek is een adviesrapport geschreven. Aan de Taakgroep Pastoraat van de Wijkgemeente Grote Kerk zijn handvaten aangereikt om te komen tot een goede en heldere opzet van het pastoraat. Binnen het pastoraat kan zonder problemen een rol worden toegekend aan het ambt van alle gelovigen, maar wel in een gezamenlijke verantwoordelijkheid met het bijzondere ambt. Daarnaast is geadviseerd te komen tot een duidelijke en heldere inventarisatie van de pastorale behoefte binnen de gemeente en het pastoraat af te stemmen. Verder zal er naast de huidige vorm van toerusting meer aandacht dienen te zijn voor de toerusting in de praktijk. Als laatste is er geadviseerd om te gaan nadenken over het opzetten van wijkgericht werken.

Meer info?
Het adviesrapport kan waardevolle informatie bevatten voor andere kerkelijke gemeenten. In veel gemeenten is er aandacht voor discipelschap. Wat betekent het navolgen van de Heere Jezus in de praktijk? Uiteindelijk heeft iedereen een taak binnen de gemeente. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met jcteeuw@gmail.com of wmeerkerk@kliksafe.nl. Kijk voor meer informatie op https://www.pgggrotekerk.nl/wijkgemeente-grote-kerk/pastoraat/.

 

Deel deze blog

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS
Dit bericht is geplaatst in Afstudeerprojecten, Gemeenteopbouw, Pastoraat met de tags . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *