Alweer de Gereformeerde Bond!

Auteurs: Marlies Çakir-Hofland en Ron Hofland n.a.v. hun afstudeerproject ‘Werken met competenties’.

Eigen haard is goud waard…
Na onderzoeken bij de baptisten, de gereformeerden en de vrijzinnigen besloten we om ons te richtten op ons toekomstige werkveld. Na al die verschillende kerkgenootschappen waren we in de eigen denominatie nog niet geweest.  De eerste opmerking die we op school terugkregen was ‘alweer de GB’.  Ja, inderdaad, alweer de GB. En niet zonder reden. Na vier jaar CHE ben je klaar om te beginnen. Het werkveld in, vol goede moed en met een rugzak vol competenties. En dan? Wat kan je er nu eigenlijk mee in de praktijk? Hoe kunnen de competenties nu echt worden ingezet?
Dit maakte ons nieuwsgierig en daarom zijn we hier, via een afstudeeronderzoek bij het lectoraat ‘Geloven in context’, mee aan de slag gaan. Een van hun doelen is om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren door het beter aan te laten sluiten op het werkveld. Dit sprak ons aan.

Iets onder de loep nemen…
Om ons nu te richtten op het hele competentiepakket, dat was een brug te ver. Daarom hebben we in ons onderzoek naar twee competenties gekeken, namelijk de hermeneutische en agogische. Dit zijn competenties die voor discussie zorgen binnen de gelederen van de GB. Niet dat ze vechtend over straat gaan, maar toch is het zo relevant dat er binnen het eigen orgaan regelmatig proefballonnetjes worden opgelaten over de manier waarop de hbo-theoloog moet worden ingezet. De meningen lopen uiteen van vooral ondersteunend tot over 10 jaar op de preekstoel! Hierop voortbordurend hebben wij ons onderzoek toegespitst op ‘hoe de hermeneutische en agogische competenties in de praktijk van de GB nu daadwerkelijk worden benut’.

Ergens oog voor hebben…
Zo gezegd, zo gedaan. Na een uitgebreid literatuuronderzoek kwam de praktijk aan de beurt. Hier bleek dat hbo-theologen van alles mogen en kunnen doen, mits het valt binnen de kerkordelijke regels. Wat het lastig maakt is dat deze regels niet altijd even duidelijk zijn over wat de hbo-theoloog precies is en waarvoor deze kan worden ingezet. Ook ziet de gemeente de hbo-theoloog meestal niet als een zelfstandig opererend professional zoals bijv. de universitair opgeleide predikant. En dan hebben we het nog niet eens over de ‘hoge’ ambtsvisie die de positie van de hbo-theoloog er niet gemakkelijker opmaakt. . Het is zoals een kerkelijk werker aangaf in ons onderzoek ‘hbo-theologen worden zelden gezien als professional’ en ‘binnen de structuur van de GB hebben zij nog geen echte positie.’ Het gevolg hiervan is dat wanneer de hbo-theoloog vers van school komt en de praktijk van de GB ingaat, zij waarschijnlijk nauwelijks zullen worden ingezet o.b.v. de kwaliteiten of competenties die ze vanuit de opleiding hebben meegekregen. Er wordt meer gekeken naar een specifieke taak en daar dienen zij zich op te richten. We kunnen hiermee stellen dat er zeer beperkt wordt gekeken naar de mogelijkheden die de hbo-theoloog als professional heeft waardoor zij vaak meer kunnen dan waar zij in de praktijk voor worden ingezet!

Het over een andere boeg gooien…
Oké, maar hoe kunnen we dit veranderen?
Wat wij met dit onderzoek willen bereiken is dat de opleiding en de praktijk (in dit geval de GB) nog beter op elkaar (gaan) aansluiten. O.b.v. de conclusies hebben we een aantal aanbevelingen gedaan waarmee we een discussie op gang willen brengen tussen opleiding en praktijk, waardoor de positie van de toekomstige hbo-theoloog kan worden verbeterd. Uiteindelijk heeft hij of zij daar niet alleen iets aan, het mes snijdt gelukkig aan twee kanten. Want door optimaal gebruik te maken van de kwaliteiten van de hbo-theoloog, kan hij of zij op vele vlakken tot zegen zijn voor de gemeente!

Deel deze blog

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS
Dit bericht is geplaatst in Afstudeerprojecten met de tags . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *